.Курортен бюлетин [newspaper:месечник] : Седмично издание на курортното бюро при Варненската градска община / Курортно бюро при Варненската градска община - Год. 1, N 1-4 (1927). - Варна : Курортно бюро при Варненската градска община, 1927. - 48 см