.Вестник на сдружението на книгоиздателите и книжарите в България [вестник:седмичник] / Сдружение на книгоиздателите и книжарите в България - Год. 1, бр. 1 (1933) - Год. 14, бр. 255 (1947/48). - Варна : Сдружение на книгоиздателите и книжарите в България, 1933. - 49 см