.Сила [вестник:седмичник] : Орган на Демократическия сговор / Демократически сговор - Год. 1, N 1 (1923) - Год. 2, N 26 (1926). - Варна; печ. Гутенберг : Демократически сговор, 1923-1926. - 47 см