.Християнски съветник [вестник:седмичник] : Независим църковно-обществен вестник / Н. П. Михайлов - Год. 1, бр. 1 (1924/1926) - Год. 4, бр. 9 (1930). - София; печ. Политика : Н. П. Михайлов, 1924-1930. - 26 см