.Морски бич [newspaper:седмичник] : Излиза седмично / Урежда ред. к-т - Год. 1, бр. 1-22 (1923/24). - Варна; печ. Добри Тодоров : Ред. к-т, 1923-1924. - 46 см