.Северна поща [вестник:ежедневник] : Всекидневник за културен и обществен живот - Год. 1, N 1 (1921/1922) - Год. 2, N 109 (1923). - Варна : Петър Ненов, 1921-1923. - 49 см