.Северо-български спортен лист [вестник:седмичник] : Седмичен вестник за всякакъв спорт: Излиза всяка неделя / Лука Константинов - Год. 1, N 1-8 (1924). - Варна; печ. Зора : Лука Константинов, 1924. - 49 см