.Търговско огледало [вестник:ежедневник] : Първи български безплатен рекламен вестник: Излиза два пъти седмично / Ред. Димитър Михайлов - Год. 1, N 1 (1924) - Год. 3, N 4 (1925). - Варна; печ. Д. Тодоров : Димитър Михайлов, 1924-1925. - 30 см