.Красота и здраве [списание:месечник] : Месечно списание за физическо възпитание, изкуство и литература / Ред. Лазар Малешков - Год. 1, кн. 1 (1931) - Год. 2, кн. 2 (1932). - Варна; печ. Взамност : Лазар Малешков, 1931-1932. - 19 см