.Варненска градска филхармония [списание:друга] : Популярно списание за програмите и живота на филхармонията за разпространение на музикална култура - Год. 1, N 1-2 (1935). - Варна; печ. Новини : , 1935