.Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание:друга] - Год. 1, кн. 1 (1936) - Год. 4, кн. 4 (1939). - Варна; печ. Войников : Дружество на завършилите висшето търговско училище - Варна, 1936-1939