.Морски преглед [списание:месечник] / Редакционен комитет . - Варна : Ред. к-т, септ. 1932