.Трудове на Морската биологична служба във Варна [сборник:годишник] / Морска биологична служба - Т. 1 (1933) - Т. 19 (1957). - Варна : Морска биологична служба, 1933-1957. - 22 см