.Музикална библиотека за деца и юноши [списание:друга] / Ред. Никола Блажев - Год. 1, N 1 (1906/1907) - Год. 2, N 4 (1908/1909). - Варна : Никола Блажев, 1906-1909