.Социалистическа трибуна [вестник:седмичник] / Орган на Работническата социал-демократическа партия(обединена) във Варненския окръг - Год. 1, N 1 (1919) - Год. 4, N [3] (1926). - Варна : РСДП, 1919-1926