.Свободна България [вестник:седмичник] : Вестник независим от партии / П. Калянджи - Год. 1, N 1-23 (1881). - Варна : П. Калянджи, 1881. - 40 см