Настройки за търсене

       Настройките за търсене са допълнителни условия, ограничаващи търсенето за цялата сесия на търсене по критериите описани по-долу.

       Настройките за търсене не са валидни за търсене по Автор и Предметни рубрики.

       Установяване на настройките за търсене

       ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ

       Забележка: Някои материали може да не са достъпни за търсене, при установено ограничение по този критерий, т.к. нямат посочена дата на публикуване.


       ЕЗИК НА ИЗДАНИЕТО - ограничение по език на материала

       Забележка: Ограничение за търсене по език може да бъде установено само за основния език, на който е издаден материала.
Например: книга, съдържаща паралелен текст на английски език, не може да бъде намерена с установен лимит Английски език.


       ВИД НА МАТЕРИАЛА - ограничение по вид на материала

       Забележка: Допълнителните материали към книгите като например CD или DVD не могат да бъдат намерени с ограничение CD или DVD.


       МЕСТОИЗДАВАНЕ

       Забележка: При този вид ограничение ще бъде открит само първият град на издаване при материали, които имат посочени два и повече такива.