Start Over

 

НАСТРОЙКИ ЗА ТЪРСЕНЕ

       Настройките за търсене са допълнителни условия, ограничаващи търсенето за цялата сесия на търсене по критериите описани по-долу.

       Настройките за търсене не са валидни за търсене по Автор и Предметни рубрики.

       Установяване на настройките за търсене:


       ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ

  • Въведете годината на публикуване в първото поле за търсене (както е показано на примера по-долу)
   Limits
  • Изберете бутона равно за материали публикувани през 2000 г.
   Limits
  • Изберете бутона по-малко за материали публикувани преди 2000 г.
   Limits
  • Изберете бутона по-голямо за материали публикувани след 2000 г.
   Limits
  • Изберете бутона от-до за материали публикувани между 2000 г. и 2005 г. Втората година въведете във второто поле за търсене.
   Limits

       Забележка: Някои материали може да не са достъпни за търсене, при установено ограничение по този критерий, т.к. нямат посочена дата на публикуване.       ЕЗИК НА ИЗДАНИЕТО - ограничение по език на материала

  • От падащото меню изберете езика, по който искате да ограничите търенето.
   За избор на втори и повече езици използвайте клавиша <Ctrl> + ляв бутон на мишката (PC).
   Limits

       Забележка: Ограничение за търсене по език може да бъде установено само за основния език, на който е издаден материала.
      Например: книга, съдържаща паралелен текст на английски език, не може да бъде намерена с установен лимит Английски език.       ВИД НА МАТЕРИАЛА - ограничение по вид на материала

  • От падащото меню изберете вида материал, по който искате да ограничите търенето.
   За избор на втори и повече видове носители използвайте клавиша <Ctrl> + ляв бутон на мишката (PC).
   Limits

       Забележка: Допълнителните материали към книгите като например CD или DVD не могат да бъдат намерени с ограничение CD или DVD.       МЕСТОИЗДАВАНЕ

  • В полето за търсене въведете името на града, в който е издаден материла.
   Limits

       Забележка: При този вид ограничение ще бъде открит само първият град на издаване при материали, които имат посочени два и повече такива.
 

Copyright 2004 - 2009, 2019 Public Library