Start Over


Младежкия Земледелски конгрес.
Околийско събрание на Младежката група.
Годишна конференция на бюрата на търговско-индустр. камари.
За внасяния у нас цимент.
Наградите по надпреварването за проектите на Хасковската окръжна палата.
Награда по надпреварването за проектите на църквата `Св. Иван Рирски` в гр. Пловдив.
Тъкачната фабрика във Враца.
Държавни периметри за каменни въглища в Стара планина.
Английската памучна фабрика в Ямбол.
Английската памучна фабрика във Варна.
Разрешено е оправянето на реките Искър и Струма, както и продължението на канала Синдел.
Отпуска се заем на водния синдикат за електроцентрала `Въча`.
Статистика за състоянието на индустрията през 1924 г.
Разширението на Варненското пристанище.
Привършване постройката на окръжното средно столарско училище в Кюстендил.
По Законопроекта за земеделското производство.
Бюджета на мина `Перник`.
Патент за газов двигател с кръгово въртене на буталото.
Тържество за завършване на учебната година в Морското машинно училище.
Упътвания относително изпитите за машинисти и огняри.
Копринарска изложба.
Модерна пашкулосушилня.
Фабрика за емайлирани съдове.
Кариери за индустриалните предприятия.
Соловарната инсталация край Провадия.
Безмитен внос.
Нова електрическа централа в Перник.
Сапунената индустрия в България.
Съобщения от редакцията.
Кооперативна ф-ка `Ив. Бурджев` - Плевен за огнеопорни каси открива склад във Варна.
Изпити за машинисти и огняри.
Нов док в новопостроената фабрика на Акц. Д-во за постройка на кораби локомотиви и вагони.
Конгрес на интересуващите се от първични материали за индустрията в Берлин.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Борба против туберкулозата
 Български техник
 Бюлетин
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджа
 Економически преглед
 Завой
 Здравие
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Културен преглед
 Курортна Варна
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна воля
 Народна просвета
 Народна самозащита
 Нова любов
 Обнова
 Последни новини
 Природен лекар
 Работническа искра
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Северо-български спортен лист
 Сеяч
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Училищна практика
 Християнски съветник
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1918 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Враца, град
Резултати 109 - 117 от 173.стр.    First Page  Previous Page   13   14   15   16   17   18   19   20  
Serial's cover page Светъл лъч сред мрака     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 6, 07/06/1926
Serial's cover page Социалистическите кандидати     
Варна [вестник]
бр. 15, 26/05/1931
Serial's cover page Статистика за инд. заведения о ...     
Български техник [списание]
бр. 1, 01/03/1921
Serial's cover page Страшната буря над Враца     
Варненски новини [вестник]
бр. 3843, 25/02/1935
Serial's cover page Събранието на стамболовистите     
Варненски новини [вестник]
бр. 476, 17/11/1925
Serial's cover page Съюзен живот     
Земледелски глас [вестник]
бр. 14, 17/11/1922
Serial's cover page Техническо-стопанска хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 1=2, 01/07/1925
Serial's cover page Техническо-стопанска хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 5=6, 01/08/1926
Serial's cover page Техническо-стопанска хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 6, 01/10/1927


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library