Start Over


Пак по холерата.
Ударен параход.
Мината `Соте-Харле`.
Интерпелация.,Изхвърлен от бурите кораб.
Палячо в Варна.
Отговора на тронното слово.
Лични.,Линията Девня-Добич.
Аероплан над София.
Театрални.,Дружество `Анкрь`.
Аптекарски.
Концерт на проф. Федорович, М. Пиварович и Д. Бочаров във военния клуб.
Оплаквания на граждани от обслужването във варненски заведения.
Некоректно отношение на директора на памучната фабрика към подчинените си.
Организира се курс за секретари-бирници.
Недостиг на вода до градските чешми.
Покачване на цените на дървеното масло и кафето.
Поскъпва дървеният материал за огрев.
Намалени такси за българските кораби на гръцките пристанища.
Произшествие по време на излет.
Открито е българско търговско- информационно бюро на международното изложение в Лиеж.
Новоизбрани съдебни пристави и секретари.
Злоупотреби на девненски стражар.
Стачка на работници от обущарска работилница.
Завършени са преговорите за отпускане на заем на Община Варна в размер на 6, 5 млн. лева.
Неправомерно събиране на митнически такси за вносни стоки от Турция.
Бягство на заподозрян в шпионска дейност от полицейски участък.
Листата на обединената опозиция за предстоящите избори.
Съмнения за некоректност от страна на Варненското училищно настоятелство при назначаване на учители в града.
Участие на варненския Осми приморски полк във военни маневри в Добрич.
Оплаквания от грубото отношение на някои железопътни служители към пътниците.
Нов началник на железопътната гара в Девня.
Оплаквания от незаинтересованост на назначаваните правителствени комисари към еснафските сдружения.
Превишаване на служебните правомощия от страна на някои хлебари.
Телеграма от житната кооперация в гр. Варна до Министерството на Обществените сгради и Дирекцията на Железниците.
Събрание в зала `Съединение` по повод издръжката на болница `Парашкева Николов`.
Лекции по земеделие във войската.
Оплакване от местен зъболекар.
Директорът на Балканска банка в София е преместен в пловдивския клон на банката.
Некоректно отношение на журналист от в. `Известник`.
Спречквания между жителите на двете девненски общини.
Обявление на Варненското Окръжно Финансово Управление за новото изменение и допълнение на закона за държавните и общински пътища.
Българското Търговско Акционерно Д-во.
Наличност на касата на Българската Н. Банка.
Фабриката `Кирил`.
Пловдивската Търговска Камара.
Българско индустриално анонимно дружество.
Ограбен земледелец.
Конференция на търговските камари.
Нов пътнишки влак до Варна.
Важно за житарите.
Новите крини.
Тулово - Казанлък.
Митнишки курсове.
Закона за индустриалните железници.
Новите наредби по мерките и теглилките.
Движение на корабите във Варненското пристанище.
Захарните фабрики ще се борят.
Нямат хляб!
По безработицата.
За поръчителствата в митниците.
Забранен износ.
Митница в Девня.
Ще останем без захар.
Русе и Свищов в тарифно отношение.
Гласност при несъстоятелностите.
Разрешен внос.
Износ на яйца за Италия.
Наплив на вагони в Русе.
Панаир в София.
Нов закон в Ромъния.
Стоков бюлетин.
Абониране на чужди вестници и списания.
Пощенски писалища.
Липса на печатарско мастило.
Из Застрахователно Д-ство `Орел`.
Цените на цвеклото в Австрия.
Разрешен износ.
Заразен от чума.
Митнишкото списание.
Поправени индустриални свидетелства.
Първи симфонически концерт във Варна.
Годишни дружествени събрания.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Бежански глас
 Българска земя
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Вестник на инвалидите
 Вечерни часове
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Добруджанска поща
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелски глас
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна просвета
 Наставник за учители и родители
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сила
 Сила
 Славянин
 Снопче
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1892 год.
  1880 год.
Съответствия за:  Девня (Варна), град
Резултати 127 - 135 от 248.стр.    First Page  Previous Page   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Светкавица [вестник]
бр. 36, 20/11/1910
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 17, 23/07/1905
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 19, 06/08/1905
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 11, 19/03/1907
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 361, 31/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 615, 01/03/1915
Serial's cover page Царското семейство в Река Девн ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5405, 13/09/1935
Serial's cover page Четенето на новия Султански фе ...     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 19, 17/04/1937
Serial's cover page Чудните работи по река Девня     
Черно море [вестник]
бр. 7, 11/03/1929


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library