Start Over


Редакцията честити Новата 1930 година.
Държавният подвижен кинематограф във Варна.
Агрономическият съвет към Варненска земеделческа катедра организира курсове по земеделие в окръга.
Условия за прием на младежи за практическа земеделска подготовка в Дания.
На 16 януари - празник на въздържанието.
Развитие на земеделието и отраслите му.
За смъртта на Димо Калоянов - член на търговската камара.
Земледелски бюлетин за декември 1929 г.
В-к `Варненска поща` честити католишката коледа на своите читатели-католици.
Върховният медицински съвет дава право на Варненската община да открие собствена аптека.
Гръцката търговско-индустриална камара в Александрия организира изложба на гръцки и чужди продукти.
Министерството на земледелието открива женска секция при тукашната подвижна земледелска катедра.
Освобождават се от временна трудова повинност окръжните акцизни началници.
Срока за елпезирането на тютюните.
Раздаване на военно-инвалидните пенсионни книжки.
Санитарен инспектор от дирекцията на народното здраве пребивава в града.
Пристигнали параходи.
Открита е телеграфо-пощенска станци в село Девня (Провадийско).
Внесен е новият жилищен законопроект.
[Новогодишни поздравления].
Из пристанището.
Разни.,Театри, сказки и събрания.
Дежурни аптеки.
Венчани.,Заловен разбойник.
Българиьо! Българиьо!
Концерта на 21 т. м.
В София започва да излиза нов ежедневник `Балкански Глас`.
`Светлина` - списанието на 27 години.
Столичната комисия по събирането на помощи за добруджанските бежанци.
Откриване на III-та редовна сесия на Варненския окръжен съвет : Речта на Варненския окръжен управител.
Цените на хляба.
За сведение на г. Окръжния Управител.
По линията Девня - Добрич.
Гроздобер във Варна.
Смазана от велосипед.
Стрелба на юнаците.
Отнен търг.
Продажба на овощни дръвчета.
Приместени училищни инспектори.
Комитета на братството за издържане на безплатните ученически трапезарии.
Произшествия - наранявания, загинали, пожар.
Кражбата във Варненската митница.
Памятник Христо Ботев - [Начало на Алеята на Възрожденците в Морската градина].
Еснафския закон.
Благодарност.,Щедър дарител.
Варненско кооперативно потребителско дружество `Съгласие`.
Нов гарнизонен свещеник - Марин Ханджиев.
Разорена улица.
Самообесила се жена.
95 годишен живот.
Ромънските гости.
I-ва модерна художествена фотография.
Репертоар на частния народен театър `Смях и сълзи`.
Санитарни разпоредби.
Стъкларската фабрика при Гебедже.
Дружествени.,Ръкоположен свещеник.
Нови аптеки.
Нечистотии в Мусалата.
Молебен.,Общински търгове.
Рожденият ден на холандската кралица.
М-р Пастухов се завърна в столицата.
Съвещанията на обединените социалисти.
По изборите.
Всички прогимназии и гимназии в София започнаха учебните занятия.
Стария час.
Въоръжена банда в Девня.
Лични.,Одеските юнаци.
Към кмета.
Радикалски конгрес.
Колоездачи.,Пишат ни от с. Девня.
`Царските` демократи заплашват.
Кражба.,Изгубен ключ.
Около аферите.
Военни дреболии.
Демократите празнуват.
За градоначалника.
Как се вербуват демократи.
Португалия република.
В. `Право`.
Театър.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Бежански глас
 Българска земя
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Вестник на инвалидите
 Вечерни часове
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Добруджанска поща
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелски глас
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна просвета
 Наставник за учители и родители
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сила
 Сила
 Славянин
 Снопче
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1892 год.
  1880 год.
Съответствия за:  Девня (Варна), град
Резултати 118 - 126 от 248.стр.    First Page  Previous Page   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 27, 13/01/1930
Serial's cover page Хроника     
Вестник на инвалидите [вестник]
бр. 1, 25/12/1923
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 36, 01/01/1926
Serial's cover page Хроника     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 106, 23/09/1919
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 18, 23/09/1907
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 13, 19/05/1910
Serial's cover page Хроника     
Обнова [вестник]
бр. 184, 02/09/1919
Serial's cover page Хроника     
Светкавица [вестник]
бр. 25, 21/08/1910
Serial's cover page Хроника     
Светкавица [вестник]
бр. 30, 25/09/1910


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library