Start Over


Петър Попстефанов във Варна.
Инспекцията по труда предлага работа за трудовия отряд по жп линията Каспичан - Крайна.
Летни ученически колонии за варненските девическа и мъжка гимназии в Котел.
Срокове за данъкоплатците.
Очаква се голяма група летовници от Прага за летния сезон.
Деца чупят клоните на липите.
Секция `Нови стремежи` при д-во `Майка` кани своите гости на танцова забава.
За почистените дрехи при Матей Недков.
Г-жа проф. Торчанова се установи в града ни.
Основния ж. п. данък.
Синът на Аврам Славов е заминал на специализация по фотографското изкуство в Прага.
Общ. ветер[инарна] служба се помещава в старата поща.
Назначен е управител на Варненската околийска ветеринарна лечебница.
Пчеларското д-во `Липа` устройва общо събрание.
Пражкият кмет Б. Бакса благодари за изпратеният му букет.
Съобщава се на гражданите за пускане на вода от с. аджемлер.
На 6 т. м. Д-во Милосърдие отпразнува своя патронен празник.
Въз основа писмото на г-на Шуменски Окр. Акцизен началник желаещите да садят тютютн...
Обявява се на интересующите се, че длъжността Помоюник аптекар при общинската аптека в гр. Ески-Джумая е вакантна.
Постъпления в Археологическия музей през м. март.
Изплащане на пенсиите за второто тримесечие.
Съюзът на учителите в Чехословакия открива лятна колония във Варна.
Г-жа Пунчахараш организира колонията.
Данни за лекувани лица в противобясната станция.
Комисията при Министерството на вътрешните работи натоварена да изработи правилник за закона за градските и селските общини.
Информация за паспортите на българските и чужди граждани при излизането им от страната.
Статистика от Майчин дом - Варна.
Реклама на курорта Варна в Прага.
Оценката на отчуждени имоти.
Цени на брашното и хляба.
Раздаване семена на нуждающите се.
Пражкия мострен панаир.
За членове на Варненската общинска тричленна комисия.
Заминала е за странство комисия от лозари.
МИнистерството на земледелието е отпуснало помощ.
Образуван е комитет за издаването на селско-стопанска библиотека.
Мострена изложба в Габрово.
Вносът в България през м. септемврий.
Кооперациите през 1926 г.
Основан е в Плевен `клуб на птицевъдците`.
Борбата с рапичния бръмбар.
Търговията с люцерново семе.
Откриване на нови селски телефонни станции.
Учредителен птицевъден конгрес в София.
Пчеларството у нас.
Цените на тютюните.
Международна земеделска изложба в Прага.
Производството на сливи у нас.
Законопроект за участие на кооперативните сдружения в търговете и държавните доставки.
Началникът на индустриалния отдел при Варненската търговско-индустриална камара Б. Сакъзов е заминал за Габрово.
Чехословашката тютюнева режия.
Закупуване на нови земледелски машини.
Търговският договор между Турция и България.
Лични.,Из общината.
Из окр. съд.
Из Пост. Комисия.
Митнически.,Театри, сказки и събрания.
[Валутни курсове].


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 La Roulette
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджанско знаме
 Единство
 Женски свят
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Красота и здраве
 Културен преглед
 Куриер
 Морска библиотека
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна воля
 Народна дума
 Ново единство
 Педагогическа практика
 Поле
 Последни новини
 Правда
 Природен лекар
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Северна поща
 Славянин
 Стефан Караджа
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1898 год.
  1896 год.
  1893 год.
  1891 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Прага (Чехия), град
Резултати 199 - 207 от 254.стр.    First Page  Previous Page   23   24   25   26   27   28   29  
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 3978, 11/07/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5551, 06/02/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 103, 11/06/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 165, 24/03/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 199, 09/03/1929
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 36, 14/01/1927
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 3, 24/04/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 3, 17/02/1928
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 67, 02/02/1926


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library