Start Over


Рекордът за самоубийства в Будапеща.
Тунел за параходи, свързващ Рона с марсилското пристанище.
Германия пристъпва към литературен дъмпинг.
Увод.,Общ преглед на бреговата линия на материците.
Характеристика на бреговете на материците.
Световни морски пътища, крайните им точки и възли на тия пътища.
Главни световни морски пътища във великия океан.
Панамски канал.
Главни световни морски пътища в Атлантическия океан.
Суецки канал.
Главни световни моорски пътища в Индийския океан.
Значение на морето за страната, която мие.
Положение и големина на Европа.
Брегова линия.
Заливи, морета и острови.
Открити и закрити морета.
Главни морски пътища в европейските морета.
Значение на европейските морета в икономическо, политическо и климатическо отношение.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на инвалидите
 Време
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Здравие
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Културен преглед
 Куриер
 Медицинско списание
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски сговор
 Ново единство
 Правда
 Свободен глас
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Християнски съветник
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1907 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Марсилия (Франция), град
Резултати 46 - 54 от 153.стр.    First Page  Previous Page   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Next Page  Last Page
Serial's cover page Домът на Марсилския водолаз     
Културен преглед [вестник]
бр. 8, 30/11/1938
Serial's cover page Дочо Узунов предаден на нашите ...     
Варна [вестник]
бр. 31, 13/06/1931
Serial's cover page Дошъл е моментът да се сложи к ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3817, 30/01/1935
Serial's cover page Дребни вести     
Варненски новини [вестник]
бр. 5405, 13/09/1935
Serial's cover page Една лекция по морска географи ...     
Морска библиотека [списание]
бр. 8, 01/07/1923
Serial's cover page Едно представителство от Марси ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 743, 04/12/1926
Serial's cover page Житни тържища     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 9, 04/09/1925
Serial's cover page За интересующите се от Марсили ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 172, 19/05/1928
Serial's cover page За интересующите се от Марсили ...     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 16, 18/05/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library