Start Over


Решениe N32 за приемане бюджета за финансовата 1932-1933 година.
Решениe N33 за приемане правилника за използване об­щинските зеленчукови градини.
Решениe N34 за назначване на комисия за изработване правилник за отделяне на общинската аптека.
Решениe N35 за одобряване търга на училищното насто­ятелство за доставка на дрехи
Решениe N36 за одобряване на командировки.
Решениe N37 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането на таксите `слугинско право`.
Решениe N38 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането на общинс­кия приход `Сергийно право`.
Решениe N39 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събиране таксите от керемидарниците, тухларниците и др.
Решениe N40 за одобряване на поемните условия за отдаване на предприемач събирането на общинските такси от продажбата на едър добитък `Интизапа`.
Решениe N41 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането на таксите върху `луксозните кучета`.
Решениe N42 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането таксите на `глава животно вкарано в пазарa за про­дажба`
Решениe N43 за разглеждане на молбата на Кооперация Димятъ за изкупване сградата й.
Решениe N44 за одобряване на литографирането на 6000 екземпляра плана на гр. Варна.
Решениe N45 за приемане първия допълнителен бюджет на общинската аптека за финансовата 1932/33 г.
Решениe N46 за продажба на търг на общински имоти.
Решениe N48 за взимане на заем за постройка на училищни сгради.
Решениe N49 за разискване отделянето в отделни об­щински предприятия В`одно-канализационо` и `Курортно бюро`.
Решениe N50 за командировки.
Решениe N51 за приемане правилник за изработване кре­дит от от разходната част на бюджета по общината.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Добруджанско слово
 Единство
 Известник
 Морски сговор
 Обнова
 Последни новини
 Свободен глас
 Славянин
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1911 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1892 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Македония (Варна), улица
Резултати 1 - 9 от 64.стр.    1   2   3   4   5   6   7   8  
Serial's cover page Варненски неуредици     
Славянин [вестник]
бр. 15, 24/06/1930
Serial's cover page Въпроси към кмета     
Черно море [вестник]
бр. 58, 28/08/1929
Serial's cover page Въпроси към кмета     
Черно море [вестник]
бр. 71, 12/09/1929
Serial's cover page За сведение на Полковия Команд ...     
Известник [вестник]
бр. 8, 18/09/1908
Serial's cover page Из общинския съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 304=305, 02/03/1933
Serial's cover page Конната юнашка чета започва ре ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3960, 23/06/1935
Serial's cover page Наименование на по-главните ул ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 3, 24/11/1888
Serial's cover page Намерени стари гробове от римс ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3972, 05/07/1935
Serial's cover page Обрана бакалница във Варна     
Варненски новини [вестник]
бр. 3979, 12/07/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library