Start Over


Един протест на варненските търговци и комисионери-експедитори.
Баланс на Българската народна банка на 30 декемврий 1922 год.
Постъпленията в държавното съкровище.
Регистрация на дължимите суми на английските кредитори.
Квитанциите от народния заем 6 1/2 процентов 1921 г.
Вносът през Варненската митница за м. февруарий 1923 г.
Водните синдикати в България.
Запазени периметри през 1922 г.
Улеснения за търговия с Чехословакия.
Стопански.,Великденски брой на вестник `Прегер Прессе`.
Панаири в района на камарата.
Нови книги.
Доклад за дейността на секционния район по водите.
Варненското и Гебедженското блато се свързаха, пресушената земя се дава на населението за обработване.
За пресушаването на Султанларското блато и корекцията на река Провадийска.
Дейността на водния синдикат `Тича` със седалище Шумен.
Относно дейността на Водния Синдикат `Тича`.
Първи учредителен конгрес на общото дружество на техниците в България.
Външната търговия на България.
По прилагането на чл. 278 и 285 от закона за митниците.
За сведение на придунавските търговци.
Каква би била ползата за общината от охраната на курортите.
Дирекцията нарежда, но кой заглежда - холерата в Цариград и карантината.
Варненския градски театър - търг за направата на грубата работа на зданието.
По вноса на синците.
Пристигнал във Варна банкер от Габрово.
Сгодени.,За търговците и търговските пътници.
За комитет на житната борса.
Безбожно скубачество - цената на горнобанската вода в някои варненски заведения.
От търговската организация на фабриката `Лев`.
Промяна на параходните агенти.
Съобщение за откриването на световна културна изложба в Брюксел.
Държавния Търговски и Индустриален Музей в София.
От Българската Генерална Банка.
На хулителите.
Значението на водното дело за стопанското развитие на страната.
Запустени курорти.
Книжнина.,Митнишко списание.
Опезпечаване кредиторите.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски окръжен вестник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски преглед
 Морски сговор
 Обнова
 Техника и стопанство
 Търговски фар
Data Tag
  1937 год.
  1935 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
Съответствия за:  Водно стопанство
Резултати 10 - 18 от 26.стр.    Previous Page   2   3  
Serial's cover page Вътрешен преглед     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 24, 29/03/1923
Serial's cover page Окръжния съвет     
Обнова [вестник]
бр. 15, 13/02/1927
Serial's cover page Окръжно N 2393     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 21, 28/11/1925
Serial's cover page Река Дунав     
Морски сговор [списание]
бр. 5, 01/05/1925
Serial's cover page Рефератите на нашия конгрес     
Техника и стопанство [списание]
бр. 8, 01/05/1921
Serial's cover page Русия     
Търговски фар [вестник]
бр. 315, 31/12/1911
Serial's cover page Финансирането на водните мероп ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 11, 20/12/1923
Serial's cover page Фонд за културните мероприятия ...     
Търговски фар [вестник]
бр. 357, 18/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 253, 23/07/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library