Start Over


Дневен ред на XX-та редовна сесия на Варненската търговско-индустриална камара.
Фирмата `Братия Нобел`.
За акцизите на пивоварите.
Откриване сесията на Софийската търговско-индустриална камара.
Резултат от конкурсния изпит при Министерството на търговията и земледелието.
Разтурено занаятчийско сдружение.
Законопроект по водното дело в Царството.
Индустриалния ипотекарен заем.
Напълно възстановена фабрика в Русе.
Тегление на класната лотария.
Преустроена фирма в Добрич.
Памучно-предилната и тъкачна фабрика в Ямбол.
Разширение бургаското пристанище и построяване на житни елеватори и силози.
Фалшивата банкнота заловена от БНБ в гр. Варна.
Лични.,Министерския съвет и международното изложение.
Търговската спогодба с Дания.
Законопроекта за златните и сребърни изделия.
Комисия по водите.
Добрички граждани искат клон на БНБ в града.
Закон за данъка върху приходите.
Дневен ред на общото годишно събрание на Пловдивската търговско-индустриална камара, което ще се открие на 5 декемврий 1911 година.
Телеграфическа молба от варненските търговци относно закона за митниците.
Оплакване на търговци от гара Синдел за завишени такси.
По търга за осветлението на гр. Варна.
Градския варненски инженер г-н Бончев за предприятието по водопровода в града.
Търгът за канализацията.
Една мъчнотия за кредита.
Търговски глас в камарата.
Нов рекорд на безжичния телеграф.
Нова търговска фирма.
Лични.,Ромънски петрол в Мала Азия.
Около шконтирането на полиците.
Предприемчиви балчишки и каварненски граждани уредиха редовно автомобилно съобщение Варна - Балчик - Каварана.
По повдигането на скотовъдството.
За бургаските блата.
Индустриални.,За продуктите с примес от серен двуокис.
Водното отделение.
Изменение на локалната тарифа.
Мелничарите при министър Франгя.
По търговските ни договори с Австро-Унгария.
Законопроект за водите.
Безмитен внос на масла.
По вноса на прежди.
Внос на серен двуокис.
По искането на параходите да не плащат пристанищна такса.
Русия и водното дело в България.
Вноса на черковните предмети.
Влоговата служба при Б. Н. Банка.
Не станал избор.
Стачна статистика.
Венчавка.,Вноса на картон и мукави.
Отпуснати помощи за специализиране.
Борба против градушката.
М-р Хр. Тодоров и професионалните училища.
Безмитен внос на масло за пили.
Състоянието на Солунското тържище.
Заседанието на върховния ветеринарен съвет.
Конгрес на индустриалната собственост.
Цените на месото в Цариград.
Износ през балчишкото пристанище.
Превозът на индустриалните пратки.
Международната конференция по превоза на избухвателните вещества.
Превоза на каменните въглища от частните мини.
Изместването линията и гара Сомовит.
По повод пожарите около ж. п. линия.
Житната реколта в България.
Из Българската народна банка.
Тираж на заем.
По доставката на дърва за ж. п. персонал.
Фонда за културните мероприятия по водите и горите.
Лични.,Обявен в несъстоятелност.
Изключени от превоз предмети.
Нови телефонни линии.
Промяна в банковите райони.
Освободени от комисиона и порто депозирани полици.
По стажа на агрономите.
Нови тарифи.
Програмата на професионалните училища.
Заминаването на пчеларите за Москва.
Спестовно Акционерно Д-во `Нива` - Плевен.
Безжичната ни станция в услуга на руските параходи.
По изменението на закона за мерките и теглилките.
Фонда за културните мероприятия по водите и горите.
Допълнителна такса за вписване актовете за банкови имоти.
Списъкът на суровите материали.
Застраховките в кооперативната банка.
Съвременното асоциационно право и дружествата с ограничена отговорност.
Съвещанията на розопроизводителите.
Правилник за движенията на параходите.
Комисионно-експедиторска къща.
България и Черна Гора.
Захарна фабрика при Бургас.
Концесия за каменно-въглищното производство.
От Бургаската борса.
Фабриката `Напред`.
По нямане място не разтовари стоките.
Бургаската борса настоява на своето.
Повдигане на тютюневата култура и риболовството в новите земи.
Смела кражба в Бургас.
Съединените тютюневи фабрики.
Предупреждение към търговците.
Иригацията на р. Тополница.
Откриване на пристанището Порто Лагос.
Годишно дружествено събрание.
Ликвидацията на предприятието `Паша-Арк`.
`Дет Пюблик` в новите земи.
Новите кантари.
Закон за водите.
Закон запарните котли.
Конгреса на земледелческите кооперациии.
За знание на абонатите ни.
За заемът.
Бургаска търговска банка.
За улеснение на износа.
Неизпълнен бюджет.
Градската телефонна мрежа във Видин.
Разширение на Варненското пристанище.
Каботажно услужване на бургаското прибрежие.
За Порта-Лагос.
Акционерното д-во `Верига`.
Скръбна вест - почина Димитър Боев.
За гарата в Габрово.
Бубарството в новите земи.
За бургаските минерални бани.
Издадено индустриално свидетелство.
Акционерно автомобилно д-во в Ямбол.
Нови облаги за индустриалците.
Изложба по хлебопечението.
Класната лотария.
Министър Динчев в Русе.
Политехника в Габрово.
Аптечен склад в София.
Законопроекта за тютюните.
Работни ръце измежду бежанците.
Около законопроекта за водите.
Железниците до Порто-Лагос.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски окръжен вестник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски преглед
 Морски сговор
 Обнова
 Техника и стопанство
 Търговски фар
Data Tag
  1937 год.
  1935 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
Съответствия за:  Водно стопанство
Резултати 19 - 26 от 26.стр.    First Page  Previous Page   3  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 297, 24/11/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 299, 27/11/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 347, 01/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 372, 22/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 415, 15/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 419, 22/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 507, 02/02/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 547, 27/04/1914
 


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library