Start Over


Пътнически автобуси, снабдени с бяня.
В Полша са открити нови петролни залежи.
Една жена в Мугла, Мала Азия, родила дете с две глави.
В Англия се проучва нов тип военен аероплан.
Наскоро град Осло ще има алуминиеви трамваи.
Една голяма нюйоркска търговска къща направила проверка относно ползата от любезността.
Работи се в всички рудници за илменит на остров Малака.
Германските капитали завладяват Дания.
Привършва се строежът в Съветска Русия на нови 16 въздушни гиганти.
В Германия през последните две години са били стерилизирани 85000 души.
Нови златни залежи в Съветска Русия.
Индийското правителство забранило употребата на женската работна ръка в рудниците.
Износ на охлюви от Югославия за Франция.
Износ на змии от Югославия за Австрия и Германия.
Най-малката роза на света.
Относно резрешение за геоложки проучвания за полезни изкопаеми.
Относно разрешения за проучвания за находища на полезни изкопаеми.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Добруджански глас
 Економистъ
 Морски сговор
 Обнова
 Свободна България
 Северна поща
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1910 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1892 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Полезни изкопаеми - находища
Резултати 10 - 18 от 76.стр.    Previous Page   2   3   4   5   6   7   8   9  
Serial's cover page Дребни вести     
Варненски новини [вестник]
бр. 5575, 01/03/1936
Serial's cover page Дребни вести     
Варненски новини [вестник]
бр. 5610, 05/04/1936
Serial's cover page Дребни вести     
Варненски новини [вестник]
бр. 5688, 23/06/1936
Serial's cover page Железодобивна индустрия в Турц ...     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 17, 25/05/1928
Serial's cover page За мраморните залежи в околнос ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5623, 19/04/1936
Serial's cover page За солните залежи в Провадийск ...     
Черно море [вестник]
бр. 58, 28/08/1929
Serial's cover page Закон за акциза на местната и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 10=11, 11/03/1895
Serial's cover page Заповед N 16     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 2, 20/01/1900
Serial's cover page Заповед N 320     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 16, 04/10/1901


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library