Start Over


Нареждане относно производството и съхранение на кисело мляко.
Превозни средства.
Продоволствие и съестни продукти и напитки.
Начин и средство за оплакване.
Наредба за посредническите агенции и посредници, които обслужват за намирането квартири на летовниците.
За качеството на продаваното във Варна мляко.
Цените на хляба и хранителните стоки от първа необходимост.
Излезли са разписанието и тарифата за движението на аеропланите по линията София - Русе - Варна.
За питиепродавците.
Ателието за вулканизиране на автомобилни гуми `Г. Шешев & Хр. Теохаров` на нов адрес.
Варненския окръжен ветеринарен лекар за клането на добитъка в града.
Прекратяне на издаването на сп. `Медицинска сбирка`.
Танците - опасност за здравето на бременните жени.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджанско слово
 Здравие
 Земледелец
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Курортен бюлетин
 Морско ехо
 Ново единство
 Обнова
 Правда
 Природен лекар
 Свободен глас
 Северна поща
 Сеяч
 Търговски фар
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Храни и продукти - санитарен контрол
Резултати 91 - 99 от 234.стр.    First Page  Previous Page   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Next Page  Last Page
Serial's cover page Млекарската централа в гр. Вар ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 9, 30/06/1926
Serial's cover page Млеко-контролната станция при ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5625, 21/04/1936
Serial's cover page Наредби, които трябва да се зн ...     
Курортен бюлетин [вестник]
бр. 2, 25/07/1927
Serial's cover page Народното здраве, производство ...     
Търговски фар [вестник]
бр. 546, 25/04/1914
Serial's cover page Не в млекото вода, а във водат ...     
Свободен глас [вестник]
бр. 21, 26/05/1912
Serial's cover page Необходимо е построяването на ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3833, 15/02/1935
Serial's cover page Неотложни въпроси     
Варненски новини [вестник]
бр. 342, 10/07/1925
Serial's cover page Новини     
Морско ехо [вестник]
бр. 66, 22/10/1927
Serial's cover page Обществен живот     
Здравие [вестник]
бр. 3, 01/02/1885


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library