Start Over


За пожаробезопасността в увеселителните заведения.
За санитрните изисквания към търговците на морски продукти.
За изхвърлянето на отпадъци.
За озеленяването на частните домове.
За санитарни изисквания към търговците на мляко.
За пренасяне на отпадъци.
За отглеждането на домашни животни в рамките на града.
За затваряне на забавачниците в града поради епидемия от скарлатина.
За разхождането на домашни любимци и късането на цветя в градските градини.
Забрана за подажба на сладолед.
За мерки за ограничаване на епидемията от морбили и скарлатина.
Съдържа Прикази с номера 123, 130
Разрешава се продажбата на лимонада и сладолед.
За изоставените обработваеми земи.
Забрана за къпане в морето около Английската скела.
За преместване на фабриката за лимонада на Йосиф Дрекелер поради несъответствие с хигиенните изисквания.
За санитарните изсквания към търговците на месо.
Санкции за незаконно строителство.
За обезопасяване на питейни заведения.
За затваряне на фурни неотговарящи на санитарните изискавание.
За затваряне на училищата.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджанско слово
 Здравие
 Земледелец
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Курортен бюлетин
 Морско ехо
 Ново единство
 Обнова
 Правда
 Природен лекар
 Свободен глас
 Северна поща
 Сеяч
 Търговски фар
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Храни и продукти - санитарен контрол
Резултати 163 - 171 от 234.стр.    First Page  Previous Page   19   20   21   22   23   24   25   26   27  
Serial's cover page Прикази     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 22=23, 12/07/1894
Serial's cover page Прикази по Варненската Градска ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 14, 10/05/1891
Serial's cover page Прикази по Варненската Градска ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 15, 18/05/1891
Serial's cover page Прикази по Варненската Градска ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 16, 29/05/1891
Serial's cover page Прикази по Варненската Градска ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 17, 07/06/1891
Serial's cover page Прикази по Варненската Градска ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 20, 11/07/1891
Serial's cover page Прикази по Варненската Градска ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 21=22, 24/07/1891
Serial's cover page Прикази по Варненската Градска ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 28=29, 05/10/1891
Serial's cover page Приложение на електричеството ...     
Сеяч [списание]
бр. 8, 10/08/1900


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library