Start Over


Скаска по Peronospora-та (балсарета).
В в. `Руссенский Търговски Куриер` сведения за реколтата на виното през 1897 г.
Приселения на русски староверци в България.
Ново средство за борба против Филоксерата.
Д-во `Деятелност` в гр. Бургас.
Руссенската Търговско Индустриална камара урежда Български земледелческо-промишлен музей.
Нови читалища.
Похвална инициатива - урежда се библиотека в Ловешката Iкл. Д-на болница.
Много учители се оплакват от неизплатени заплати.
Оплаквания от скотовъдци.
В. `Сила` коментира събирание данъка в Балчишка околия.
Варненската Окръжна Образцова Железарска Работилница.
Препоръчва се сп. `Сеяч` на Директорите и Училищните Инспектори.
За знание от болниците - ще се дарят екземпляри от сп. `Сеяч` за болничните библиотеки.
Нов министр на Земледелието и Търговията.
Умно решение.
Оплаквание.,Помогнете според силите си!
Въпрос и отговор за поправяние на болни вина.
Здравно възпитание на селянина.
Агрономически курсове.
Министерството на земледелието.
Първият редовен конгрес на Българския птицевъден съюз.
Гражданското неутрално въздържателно д-во `Духовен подем`.
Театралната трупа при Народното читалище `П. Р. Славейков`.
[Редакционно съобщение].
Читалищен конгрес в София.
Плевенската окръжна постоянна комисия.
Финансовото министерство.
Българските пашкули продадени.
Поземления данък.
Експлоатацията на горите.
Селският Народен университет.
Ливадната пеперуда.
Здравна беседа на ветеринарен лекар за болестите по домашните животни в читалище `Наука`, с. Крумово.
Беседа на ветеринарен лекар за заразните болести по домашните животни, изнесена в читалищата на варненските села.
Беседа от ветеринарен лекар в читалището на селото.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Виделина
 Време
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Завой
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Куриер
 Народен глас
 Народна воля
 Народна дума
 Народна просвета
 Нова България
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Правда
 Природен лекар
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сеяч
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1888 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Читалища
Резултати 91 - 99 от 158.стр.    First Page  Previous Page   11   12   13   14   15   16   17   18  
Serial's cover page Предстоящите праздници     
Народна просвета [вестник]
бр. 5, 05/01/1930
Serial's cover page Разни     
Сеяч [списание]
бр. 14=15, 10/01/1898
Serial's cover page Разни     
Сеяч [списание]
бр. 10, 10/10/1900
Serial's cover page Разни вести     
Народна просвета [вестник]
бр. 2, 10/03/1929
Serial's cover page Разни вести     
Народна просвета [вестник]
бр. 4, 01/10/1929
Serial's cover page Ролята на читалището в миналот ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 33, 13/12/1928
Serial's cover page С. Крумово     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 2, 19/04/1928
Serial's cover page С. Петре, Бейджиоглу и Ясъбаш     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 38, 09/03/1928
Serial's cover page С. Саръдъръ     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 34=35, 06/02/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library