Start Over


Дарение от бившия министър Михаил Тенев на читалище `Искра` в Казанлък.
Д-р Загорски подарява на училището в Севлиево шестмесечно течение от в. "Свободна България", д-р Каракановски и Тодор Шишков подаряват годишни течения от вестника на Ловчанското училище, Търновското читалище "Надежда" и Старозагорското училищно настоятелство.
Сказка в читалището на с. Река Девня за впечатленията от екскурзията до Чехия на група варненски учители.
Гърция виновна.
Избегната катастрофа.
М-р Цанков в провинцията.
Изявленията на финансовия министър.
В-к `Св. Реч` отговаря на статия в в. `Зора`.
Около заминаването на Казасов в Цариград.
В комитета на местната соц. демократическа организация е депозирано писмено изложение по въпроса за брошурата на Казасов.
Кражбата в музея.
Ромънският министър на външните работи е изработил проект за нов балкански пакт.
Централното бюро на демокр. сговор е отложило заседанието си.
Конгреса на читалищния съюз.
Димо Казасов изключен от Централния комитет на соц. дем. партия.
Заседанието на народното събрание, поради праздника на победите, се отложи.
Камарата на лордовете прие Локарнските споготби.
В градското казино се откри учредителният конгрес на Народно-либералната стамболовистка партия.
Препечатка на статия от в. `Елховска трибуна` под заглавие `Назад към селото`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Виделина
 Време
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Завой
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Куриер
 Народен глас
 Народна воля
 Народна дума
 Народна просвета
 Нова България
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Правда
 Природен лекар
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сеяч
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1888 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Читалища
Резултати 82 - 90 от 158.стр.    First Page  Previous Page   10   11   12   13   14   15   16   17   18  
Serial's cover page Повече дейност за нашите читал ...     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 6, 20/02/1940
Serial's cover page Подарена библиотека от 5000 то ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3926, 20/05/1935
Serial's cover page Подаръци     
Свободна България [вестник]
бр. 3, 31/01/1881
Serial's cover page Подвижният кинематограф     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 43, 04/03/1927
Serial's cover page Подкрепете читалищата     
Народна просвета [вестник]
бр. 2, 20/01/1931
Serial's cover page Полезни сказки     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 11, 15/06/1928
Serial's cover page Последен час     
Време [вестник]
бр. 3, 28/11/1925
Serial's cover page Преглед на печата     
Завой [вестник]
бр. 31, 01/08/1940
Serial's cover page Преди всичко духовната култура     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 39, 03/02/1927


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library