Start Over


Писма на читатели от страната.
Писма от читатели от страната.
Една оригинална анкета.
един необикновен закон в Шотландия.
Докато не се гласува закон за спиртните напитки няма да се дава разрешително за продажбата им.
Влиянието на спиртните питиета върху умствената работа и приготовлението им.
Хигиеническото влияние на горите.
Пример от запазвание лекарска тайна.
Пране с гас.
Временна ж. п. трудо­ва повинвост.
Младежите от 44 набор.
Откупуване уволнени трудоваци.
Плащане на данъци при регулация.
Облагане с допълнителен данък върху общия доход.
Правила за обгер­бване на дого­вори.
При изплащане на­еми за наети от държа­вни учреждение помещения.
Наемателят и поднаемателят са длъжни да плащат на държавата.
Промени в поме­щенията, които водят до намаление на таксите за смет.
Солидарната отговорност за изплащане на данъка върху общия доход.
Акта на данъчния началник по опре­деляне военния данък.
Чужд подданик плаща основен ж. п. данък или вр. ж. п. трудова повинност.
При прехвърлянето на недвижими имоти, придобити по наследство.
Джибрите могат да се варят с не­значително количество анасон, без обаче, добитата ракия да побелява като мастика.
Скотовъдците, които хранят крави, млякото от които служи за храна на семейството им, се свобождават от данък занятие.
Трудоваците от първи трудов набор.
Мастиката тръбва да се добива само от плодов спирт.
Временната ж. п. трудова повинност за ми­нали години.
Захарна, алкохолна и пивоварна промишленост.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Българска младеж
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Домакиня
 Единство
 Економически преглед
 Женски свят
 Здравие
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Медицинско списание
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Природен лекар
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1908 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Напитки, алкохолни
Резултати 91 - 99 от 185.стр.    First Page  Previous Page   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Next Page  Last Page
Serial's cover page Питиепродавско Кооперативно Д- ...     
Търговски фар [вестник]
бр. 647, 16/07/1915
Serial's cover page Пишат ни от:     
Черно море [вестник]
бр. 39, 03/04/1892
Serial's cover page Пишат ни от:     
Черно море [вестник]
бр. 43, 02/05/1892
Serial's cover page По белия свят     
Ново единство [вестник]
бр. 191, 14/09/1932
Serial's cover page По търговията със спирт     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 682, 23/01/1925
Serial's cover page Позволение за продаване на спи ...     
Поле [вестник]
бр. 8, 27/06/1929
Serial's cover page Полезни сведения     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 34, 15/11/1895
Serial's cover page Полезни съвети     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 335=336, 16/12/1933
Serial's cover page Положението на нашите земеделс ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 20, 20/11/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library