Start Over


Заседание на новоучредената българска ипотекарна банка.
Закупуване на семена за пролетни посеви.
Бубарството в България.
Щетите от земетресението и помощи за пострадалите.
Годишни отчети на народните читалища в окръга.
Бюджетите на окръжните управители.
Абонаментът за `Варненски окръжен вестник`.
Износ на тютюн.
Износ на добитък.
Производство на ориз.
Механизация на земеделието.
Пазари за пашкули.
Телеграма на Н. В. Царя до Варненската окръжна постоянна комисия с благодарности за поздравите по случай Независимостта на България.
Министерството на земеделието свиква две селскостопански конференции.
Конкурс за агрономи за едногодишна специализация в чужбина.
Законопроект за освобождаване от митнически данъци и такси на бубеното семе.
Забранен износ на едър рогат добитък от България за Гърция.
Поздравителна телеграма от Андрей Ляпчев по повод договора за морската станция във Варна.
Повишаване пазарната цена на тютюните.
Ново настоятелство на Организацията на изборните служители в Провадийска околия.
Данък `индустриално занятие` за търговците - производители.
Износът на тютюневи изделия.
Земеделските училища.
Абонаментът за `Окръжен вестник`.
Бюджетите на селските общини.
Пашкулни сушилни в България.
Производството на сол в страната.
Дарение на имот от варненски гражданин за нуждите на основното училище в квартал `Сес-Севмес`.
Отпечатана е кн. 3 от сп. `Земледелски уроци`.
Курс по птицевъдство в Централната птицевъдна опитна станция в София.
Продажба на семена от Варненската подвижна земеделска катедра.
Жребцови станции във Варненско.
Щатни таблици за секретар-бирниците.
Селскостопанската политика на Министерство на земеделието.
Производство на бубено семе в страната.
Български занаятчийски съюз организира екскурзия до Виена.
Статистика на търговските артикули на варненската търговско-индустриална камара.
Постъпления във Варненски археологически музей.
Общински парцели за засаждане на люцерна.
Бубарството в окръга.
Снабдяване на населението със семена за посев.
Дейността на Окръжния читалищен комитет.
Нови мерки за всички обработени кожи.
По законопроекта за насърчаване на местната индустрия.
Бубено семе в страната през миналата година.
За посетителите на големите международни панаири.
Кралското унгарско речно-морско параходно дружество.
Гръцката легация в София.
Разградският окръжен съд.
Ловът на риба.
Временната търговска спогодба между България и Турция.
Параходът `Варна` е разтоварил на Пирейското пристанище.
Разрешително за носене на мостри от търговските агенти.
Седмичен пазар за храни и добитък в гр. Никопол.
Българският лозарски съюз на мострения панаир в Марсилия.
Текстилните фабрики в Румъния.
Държавните и частните каменовъглени мини в страната.
Параходът `Бургас`.
Югославянския държавен заем е отложен.
Щети от проливния дъжд в Дъмбовица, Румъния.
Забрани за безмитен внос от министерството на търговията.
Събирането на пашкулите в с. Кунино, Белослатинско.
Големи стачки в тютюневите фабрики в Гърция.
Ново разписание на Кралското унгарско речно и морско параходно д-во.
Индексите на поскъпване.
Цената на вълната.
Отсрочка за плащане на паричните задължения в пострадалите от земетресението райони.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Единство
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Народна просвета
 Ратник
 Сеяч
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1936 год.
  1935 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1906 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1892 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Бубарство
Резултати 100 - 108 от 156.стр.    First Page  Previous Page   12   13   14   15   16   17   18  
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 6, 11/05/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 10, 09/06/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 27, 17/10/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 29, 01/11/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 1, 01/04/1929
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 2, 12/04/1929
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 19, 15/10/1929
Serial's cover page Хроника     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 4, 24/02/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 20, 15/06/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library