Start Over


Кметска заповед относно безплатни лекарства за социално слаби.
За продажба на локмароху.
Относно търговията с локмароху.
Светлинни (въздушни бани).
Ползата от лимона.
Сърдечен порок, албумин, екзема и подуване черния дроб.
Хинина и нервната система.
Carbunculus.,Вкоренени грешки в лекарственото лекуване.
Рецепта за лечение.
Решение N 49, 50 за отдаване под наем на търговски обекти.
Решение N 51 за утвърждаване на търг за почистване на града.
Решение N 52, 54 за произвеждане на нов търг за отдаване на местни данъци и такси.
Решение N 53 за нов търг за доставка на канцеларски материали.
Решение N 55, 56, 58 местни такси се събират от общината.
Решение N 57 за одобрение на покупка на лекарствени препарати.
Решение N 59 за печатане на Варненски общински вестник по стопански начин поради провален търг.
Решение N 60 за връщане на депозит за неосъществена доставка на гориво.
Решение N 61 за бюджета на общината.
Решение N 62 за освобождаване на участъковия лекар д-р И. Стаматияди по здравословни причини.
Решение N 63 за назначаване на комисия по цената на хранителните продукти.
Решение N 64 за общинските съветници д-р В. Карамихайлов и П. Анчев, които на посещават заседанията на общинския съвет.
Решение N 65 за покриване на нуждите на пожарната комадна по стопански принцип, а не чрез търг.
Решение N 66 за облагането на дървата за огрев.
Решение N 67 за планирана сеч.
Решение N 75 за доствка на медикаменти.
Решение N 76 за избиране на бюджетна комисия в състав: П. Стоянов, Г Даскалов, В. Игнатов, Д-р П. Ранков, М. Стефанов и Ал. Медникаров.
Решение N 77 за комисия по благоустройството в състав: Дабко Дабков, Михаил Стефанов, Йосиф х. Стоянов и Б. Елефтеров.
Решение N 78 за назначаване на прошетарна комисия в състав: Първан Бянов, Жеко Желябов, Б. Басанов.
Решение N 79 за назначаване на комисия по вътрешния ред на заседанията на Варненски общински съвет в състав: В. Попов, Д-р П. Ранков, Б. Басанов.
Решение N 117 за доставка на материал за общинския лозов разсадник.
Решение N 116 за заем за изплащане на дължимото на фирма Сименс-Шукер.
Решение N 118, 119 за наем на имоти.
Решение N 120 да не се утвърждава търг за продажба на употребени в електроцентралата масл.
Решение N 122 за одобрение на пътни разноски по командировка на Иван х. Димитров.

Решение N 123 за покупка на строителни материали.
Решение N 124 за връщане на неправилно надвзети такси.
Решение N 125 за връщане на депозит по търг.
Решение N 126 за прехвърляне на правото за почистване на града от К. Моканов на В. Станков.
Решение N 127 за назначаване на комисия по преместване на производството на пастърма по санитарни причини.
Решение N 128 за поправка на общинските училища.
Решение N 130 за отказ на молба за отваряне на месарски магазин от Д. Тодоров.
Решение N 131 да не се опрощава глоба.
Решение N 132 за изплащане на суми за доставени медикаменти.
Решение N 235 за доставка на медикаменти.
Решение N 237 за доставка на специализирана литература за библиотеката на общинската химическа лаборатория.
Решение N 238 ремонтни дейности.
Решение N 239 за утвържадване на търг за изполване на общинските градини.
Решение N 241 за доставка на материали за общинската скотобойна.
Решение N 242 за доставка на работно облекло за общинското ветеринарно отделение.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Домакиня
 Економически преглед
 Здравие
 Земледелски глас
 Известник
 Културен преглед
 Медицинско списание
 Ново единство
 Правда
 Природен лекар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Търговски фар
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1906 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1890 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Лекарства
Резултати 100 - 108 от 155.стр.    First Page  Previous Page   12   13   14   15   16   17   18  
Serial's cover page Приказ     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 10, 01/04/1897
Serial's cover page Приказ N 155     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 19, 02/06/1895
Serial's cover page Приказ N 155     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 28, 12/09/1895
Serial's cover page Природно лекуване и природосъо ...     
Природен лекар [списание]
бр. 1, 01/09/1935
Serial's cover page Против пърхота     
Варненски новини [вестник]
бр. 5427, 05/10/1935
Serial's cover page Протокол N 10     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 7, 05/03/1916
Serial's cover page Протокол N 11     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 115, 04/10/1924
Serial's cover page Протокол N 21     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 12, 08/06/1916
Serial's cover page Протокол N 34     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 125, 20/12/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library