Start Over


Липсата на инвестиции в инфраструктурата на гр. Добрич.
Германската конкуренция.
Локомотиви за Румъния.
Една железничарска статистика.
Морските бюджети на разните държави.
Промени в германския закон за строене и проверяване на парните котли.
Постройката на елеватори в България.
Пазарни цени.
Волтовия юбилей.
Злато от живак.
Електрически риби.
Населението в Германия.
За електрификацията на града.
I. Благоустройството на града.
А. Улици.
Б. Водно-канализационни работи.
В. Електрическото осветление.
II. За поминъка на града.
1. За търговията.
2. За нашето летовище.
3. За лозарството.
4. Млекарството.
5. За дърводелския поминък.
III. Културно дело.
I. Грижи за учебното дело.
II. Общинска библиотека.
III. Театрално дело.
IV. Има и други културни институти.
IV. Други въпроси.
1. Нотариални актове за дворните места на бездомниците.
2. За пожарното дело.
3. За санитарното дело.
4. За безработицата.
5. За облегчение прехраната на града.
6. За финансовото положение на общината.
Заключение.
Колониалната политика на Италия в Етиопия.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Българска младеж
 Български техник
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Ден
 Добруджанска поща
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Женски свят
 Земледелец
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Културен преглед
 Куриер
 Морски преглед
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Световен фар
 Свободен глас
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Електричество
Резултати 100 - 108 от 267.стр.    First Page  Previous Page   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Next Page  Last Page
Serial's cover page Зрънца     
Ново единство [вестник]
бр. 84, 11/10/1931
Serial's cover page Из Чужбина     
Български техник [списание]
бр. 2, 01/04/1922
Serial's cover page Из света     
Време [вестник]
бр. 45, 11/01/1926
Serial's cover page Изложението на инж. Попов     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 194, 05/01/1929
Serial's cover page Изложението от кмета г. Н. Поп ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 196, 29/01/1929
Serial's cover page Измерване съпротивление за пра ...     
Техника и стопанство [списание]
бр. 2, 01/08/1932
Serial's cover page Изчислението на електрическите ...     
Техника и стопанство [списание]
бр. 7=8, 01/03/1923
Serial's cover page Как ще се събират приходите по ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3813, 26/01/1935
Serial's cover page Какви планове крои Италия окол ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5654, 20/05/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library