Start Over


Нов американски парен котел от високо налягане.
Използване силата на вятъра за произвеждане ел. ток.
Производството на електрическа енергия в североамериканските щати.
Ново изобретение за гравиране чертежи.
Ценност на Тунгстена в електрическото употребление.
Гигантна електрическа машина в Америка.
Ново приложение на въглищата.
Установявание рядкотекливостта на чугуна и въобще на металите.
Опити с най-високо напрежение в Америка.
Висящ мост над реката Detroit.
Най-новия цепелин `L. Z. 127`.
Германско въздушно съобщение 1927.
Обработвание моторни бутала на моторни (силови) кола.
100 годишнина на макадана в Англия.
Намаляване акциза на денатурирания спирт.
Годишният акт на механо-техническото училище към Русенската търговско-индустриална камара.
Водният синдикат `Въча`.
Законопроект за практиката на учениците завършили курса на железопътното училище.
Въздухоплаване и измерване.
Министерско постановление за режима на производство и търговия с денатуриран спирт.
Окончателен проект за нов закон за насърчаване на местната индустрия.
Без мита на вносните материали за добив на ел. енергия.
10 ученика от Печатарското училище на практика в Германия.
Конференцията на бюрата на търговско-индустриалните камари в страната.
Карловската хидроелектрическа централа.
Законопроект за учредяване на фонд `Стопанско възстановяване на България`.
По законопроекта за насърчаване на местната индустрия.
Министерството на търговията отпуска помощи за издръжката на професионалните училища по общини.
Правилник за приложението на закона за търговско-промишленото образование.
Законопроект за минералните води.
Новият бюджет на мина Перник.
Електрическата инсталация в Нов градец.
Редовната годишна сесия на Софийската търговско-индустриална камара.
Правилник за счетоводната служба на търговско-индустриалните камари.
Производството на каменни въглища за 1925 г.
Правилници за приложение на закона за подпомагане и организиране на занаятите и за занаятчийските изпити.
Производството на захар в Европа през 1925-1926 г.
Производството на оцет.
Индустриалните растения в новите земи.
Електрификация на Свищов.
Насърчение памучната култура.
Пивоварната индустрия.
Производството на спирт.
Производството на железни руди в Люксембург.
Производството на захар в Румъния.
Производството на сапун.
Минни концесии.
Минералните богатства на Брезнишко.
В защита на машинната индустрия.
Индустриални.,Електрическа енергия в Севлиево.
Нашите подземни богатства.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Българска младеж
 Български техник
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Ден
 Добруджанска поща
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Женски свят
 Земледелец
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Корабостроител
 Културен преглед
 Куриер
 Морски преглед
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Световен фар
 Свободен глас
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Електричество
Резултати 190 - 198 от 268.стр.    First Page  Previous Page   22   23   24   25   26   27   28   29   30  
Serial's cover page Състояние на електрификацията ...     
Техника и стопанство [списание]
бр. 9, 01/02/1930
Serial's cover page Технически новости     
Техника и стопанство [списание]
бр. 5=6, 01/08/1926
Serial's cover page Технически новости     
Техника и стопанство [списание]
бр. 10, 01/02/1927
Serial's cover page Технически новости     
Техника и стопанство [списание]
бр. 2, 01/05/1928
Serial's cover page Техническо-стопанска хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 3=4, 01/08/1925
Serial's cover page Техническо-стопанска хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 9=10, 01/11/1925
Serial's cover page Техническо-стопанска хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 3, 01/06/1926
Serial's cover page Техническо-стопанска хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 9, 01/01/1928
Serial's cover page Тия дни ще се сложи на разглеж ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5623, 19/04/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library