Start Over


Излязло от печат календарче за 1994 г.
Полемика по повод издадена брошура от народния представител Ат. Краев.
Открита железопътна линия София-Перник.
Нови законопроекти внесени в Народното събрание.
Коментари на публикации във вестниците `Свобода`, `Прогрес` и `Свободно слово`.
Коментар на законопроекта за Земеделска банка.
Биографията на Митрополит Климен публикувана в черногорски вестник.
Агентът на вестника обискиран от полицията в Провадия.
Хр. Олчев от Пловдив превел от руски романа `Около престола`.
Набират се абонати за педагогическото списание `Народно училище`.
Сблъсъци в Плевен между Окръжния управител и офицер.
Опровержение на статия във в. `Време` за хасковските убийства.
Новини от Народното събрание.
Подписка в София за изграждане на Александровски площад, в памет напокойния А. Батенберг.
Статия във в. `Балканска зора` за жестоко убийство в Кюстендилско.
Промени в Закона за печата.
Информация за излезли нови заглавия в страната.
Допълнителни избори за народни представители в някои части на страната.
Жалба от Митрополит Климент срещу присъдата му.
Статия във в. `Свобода` за управлението на народнолибералната партия.
Публикация във в. `Пловдив` за законопроекта за Земеделска банка.
Законопроект за отсичане на нови монети.
Под печат е книгата `Американски тайни`.
Нов вестник излиза в Сливен.
Избори в Разград.
За акциите на Българското търговско параходно дружество.
Намаляване заплатите на чиновниците.
Статия във в. `Сбоб. слово` за нарушаване на избирателния закон.
Финансовото управление на общините, отразено в периодичния печат.
Покана за записване на абонати за книгата `Семейна хигиена`.
Допълнителни избори в някои общини в страната.
В Сливен започва издаването на в. `Орало`.
Похвала към редакторите на в. `Селски вестник` за обективността.
Пожелания за здраве към новородения наследник на Княза.
Коментар на публикация за изборите във в. `Време`.
Влизане в сила на Закона за печата.
Кометнар на статия във в. `Свобода` по повод публикуването на обяви.
Статия в `Селски вестник` за пощенските услуги.
Обнародван Закон за административното деление на Княжеството.
Покана за записване на абонати за книгата `Ръководство по лозарството`.
Преименуване на гр. Хаджи-Елес (дн. Първомай) в Борисов-град.
Коментар на статия във в. `Свобода` да изборите в Разград.
Отговор от редакцията на въпрос на в. `Пловдив`.
Нападение над редактора на сп. `Мисъл`, К. Кръстев, заради негова публикация.
Противозаконни решения на Общинското управление в Свищов.
Опровержение на слух за К. Ранков.
Компромати за директора на сиренарницата в Каварна.
Покана към учителите от Варненски окръг за разглеждане на измененията в Закона за училищата.
Бивши приближени на Стамболов се домогват до новото правителство.
Редакцията търси нови абонати.
Агент на вестника е уволнен.
Внесен законопроект за Емирителната каса на чиновниците.
В Народното събрание внесени законопроекти за земеделческите каси, окръжните данъци и пенсиите на чиновниците.
Събрание на земеделците в Каварна.
Искания на съдебните пристави свързани със заплащането им.
В Свищов започнал да се издава в. `Дунавски известия`.
Коментар на статия от в. `Неделя` за дружествата в България.
В София излиза нов в. `Народен сговор`.
Нападки срещу правителството във в. `Стража` и `Народен приятел`.
Политически новини от София.
Народното събрание касира избраните от Балчик и Поморие народни представители.
Внесено предложение в Нар. събрание за съставяне на комисия по престъпленията на Стамболов.
В София започнало издаването на в. `Право`.
В. `Бич` започва да излиза в Русе.
Стефан Бобчевски внася Законопроект за преследване на незаконно забогателите чиновници.
Предложение за назначаване на парламентарна комисия, която да огласи всички нарушения на конституцията и злоупотребите с държавни пари.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Бежански глас
 Борба против туберкулозата
 Българска младеж
 Български стопански вестник
 Български техник
 Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Книжарска дума
 Книжарска защита
 Куриер
 Медицинско списание
 Морска библиотека
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Народна дума
 Народна самозащита
 Нова България
 Ново единство
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Поле
 Последни новини
 Правда
 Прелом
 Природен лекар
 Работническа искра
 Работнишко дело
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Стефан Караджа
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Закони - приети до 1944 г.
Резултати 109 - 117 от 1251.стр.    First Page  Previous Page   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Next Page  Last Page
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 87, 17/12/1893
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 88, 24/12/1893
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 89, 05/01/1894
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 90, 15/01/1894
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 91, 24/01/1894
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 92, 03/02/1894
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 107, 08/07/1894
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 115, 17/11/1894
Serial's cover page Вътрешни     
Черно море [вестник]
бр. 116, 25/11/1894


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library