Start Over


Финансов отчет за изтеклата 1909 година.
Финансов отчет за 1910 година.
Финансов отчет за 1911 година.
Финансов отчет на дружеството за 1912 и 1913 година.
Годишна равносметка за положението на сметките на 31 Декемврий 1928 год.
Ведомост за загубите и печалбите а 31 Декемврий 1928 год.
По повод проблеми при отчитане сметките на Търговските камари.
Относно финансово-счетоводната отчетност при потребление на фондовете за подпомагане на животновъдството в общините.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Сеяч
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1934 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Счетоводна отчетност
Резултати 118 - 126 от 180.стр.    First Page  Previous Page   14   15   16   17   18   19   20   21  
Serial's cover page Касата     
Годишен отчет на Варненското археологическо дружество [сборник]
бр. 1, 01/01/1910
Serial's cover page Касата     
Годишен отчет на Варненското археологическо дружество [сборник]
бр. 1, 01/01/1911
Serial's cover page Касата     
Годишен отчет на Варненското археологическо дружество [сборник]
бр. 1, 01/01/1912
Serial's cover page Касата     
Годишен отчет на Варненското археологическо дружество [сборник]
бр. 1, 01/01/1914
Serial's cover page Касата на Варнен. Град. Общинс ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 7, 28/03/1902
Serial's cover page Кредитна Кооперация `Добрина`, ...     
Черноморска камбана [вестник]
бр. 55, 08/03/1929
Serial's cover page Към един непознат клеветник     
Търговски фар [вестник]
бр. 283, 21/10/1911
Serial's cover page Месечен рапорт     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 4, 16/03/1915
Serial's cover page Окръжно N 1055     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 17, 20/07/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library