Start Over


Относно спазване на Закона за селските общини.
Относно събиране на данък върху тютюна.
Относно отчитане дейността на бирниците.
Наредби за коректно водене на счетоводството на общинския хамбар.
Баланс на Варненксите общински зеленчукови градини към 31 Декемврий 1923 година.
Равносметка за приходите и разходите на общинските зеленчукови градини през 1923 година.
Сведение за количеството на произведения и продаден зеленчук от общинските зеленчукови градини през 1923 година.
Балансът и неговите видове.
Общото стопанско понятие за стойността и балансовите стойности.
Понятия за балансовите стойности.
Български правни норми за балансовите оценки.
Разните балансови стойности и тяхното приложение при балансовите оценки.
Оценка по костуема стойност.
Оценка по новодоставна стойност.
Смесена оценка.
Балансовото изобразяване по трите оценителни начини.
Оценка за пълно балансово изразяване на резултатите.
Оценка на актива.
Оценка на пасива.
Баланс.,Допълнителни пера на баланса.
Die Bewertungen bei den Johresbilanzen.
Равносметка на приходите и разходите на женското благотворително дружество `Майка` за 1894 г.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Сеяч
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1934 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Счетоводна отчетност
Резултати 127 - 135 от 180.стр.    First Page  Previous Page   15   16   17   18   19   20   21  
Serial's cover page Окръжно N 2770     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 10, 09/06/1911
Serial's cover page Окръжно N 3362     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 19, 13/11/1925
Serial's cover page Окръжно N 422     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 2, 11/02/1911
Serial's cover page Окръжно N 732     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 2, 27/02/1915
Serial's cover page Отчет за зеленчуковите градини     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 96, 22/03/1924
Serial's cover page Отчет за приходите и расходите ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 15=16, 13/06/1892
Serial's cover page Отчет за приходите и расходите ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 6, 20/02/1891
Serial's cover page Оценките при годишните баланси     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1934
Serial's cover page Пишат ни от:     
Черно море [вестник]
бр. 140, 26/03/1895


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library