Start Over


Решение за сключване на нов колективен договор.
Годишна конференция на бюрата на търговско-индустр. камари.
За внасяния у нас цимент.
Наградите по надпреварването за проектите на Хасковската окръжна палата.
Награда по надпреварването за проектите на църквата `Св. Иван Рирски` в гр. Пловдив.
Тъкачната фабрика във Враца.
Държавни периметри за каменни въглища в Стара планина.
Английската памучна фабрика в Ямбол.
Английската памучна фабрика във Варна.
Разрешено е оправянето на реките Искър и Струма, както и продължението на канала Синдел.
Отпуска се заем на водния синдикат за електроцентрала `Въча`.
Статистика за състоянието на индустрията през 1924 г.
Разширението на Варненското пристанище.
Привършване постройката на окръжното средно столарско училище в Кюстендил.
По Законопроекта за земеделското производство.
Бюджета на мина `Перник`.
Патент за газов двигател с кръгово въртене на буталото.
Тържество за завършване на учебната година в Морското машинно училище.
Кооперативна захарна фабрика.
Нова порцеланова фабрика.
Нова фабрика за точене коприна.
Световния тонаж на морските кораби.
Насърдчение на копринената индустрия.
За конопената индустрия.
Поправката на локомотиви от ж. п. работилници.
Редакционни съобщения.
Износа на каменни въглища.
Производството на каменни въглища в Германия.
Един успех на нашата шаечна индустрия.
Производството на петрол.
Производството на сребро.
Законопроекта на Министерството на О. С. П. и Благоустройството.
Кризата в мелничарската индустрия.
Памучната индустрия в страната.
Срока на действуващия закон за насърчаване на местната индустрия.
Производството на мина Перник.
Културата на чая в България.
Типизиране нашите износни стоки.
Вноса на гликоза.
Българската делегация на световната стопанска конференция.
Засилването на търговията и текстилната индустрия.
I. По кожарството.
II. За текстилните техници.
III. Износ на каруци в Турция.
IV. Изгледи за износ на слънчогледово кюстпе, грозде и вино за Полша.
V. За кожарите-индустриалци.
Симеон Генчев & Брат - Варна-Габрово - търговска къща.
С. Пинкас - Варна - солидна търговска къща.
`Виолет` - асортиран магазин.
Иван х. Беров - Габрово - Първа българска текстилна фабрика.
Д-во `Текстил`.
Жеко К. Саблев - Варна, ул. `Преславска` - крупен железарски магазин.
Матей Недков - Варна, ул. `Цар Борис` - търговски магазин.
Андон Добрев & С-ие - Варна - питейно заведение на `Мусалата`.
`Генов и Арнаудов` - Варна - крупна манифактурна търговска къща.
`Мехмед Абдул & Халбуни` - Варна.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджанско слово
 Економистъ
 Економически преглед
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Културен преглед
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Работническа искра
 Ратник
 Свободен глас
 Сеяч
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1891 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Текстилна промишленост
Резултати 118 - 126 от 186.стр.    First Page  Previous Page   14   15   16   17   18   19   20   21  
Serial's cover page Текстилно клоново работническо ...     
Културен преглед [вестник]
бр. 6, 07/10/1938
Serial's cover page Техническо-стопанска хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 1=2, 01/07/1925
Serial's cover page Техническо-стопанска хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 4, 01/07/1926
Serial's cover page Техническо-стопанска хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 9, 01/01/1927
Serial's cover page Техническо-стопанска хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 1, 01/04/1927
Serial's cover page Трикотажа     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 43, 18/11/1922
Serial's cover page Търговия, стопанство и индустр ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 188, 13/11/1928
Serial's cover page Търговски отзиви     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 102, 11/09/1919
Serial's cover page Търговски отзиви     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 103, 13/09/1919


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library