Start Over


Туристическа седмица от 15 до 22 март.
Председателят на пловдивската търговска камара във Варна във връзка с участието на варненските индустриалци в пловдивското изложение.
За мострената изложба и сескостопанския събор
70 на сто намаления по БДЖ по случай Международната морстрена изложба; Отпуснат заем за благоустройството на Варна.
Отстъпки от 25 на сто при пътуването на всички лица от Югославия, които ще посетят Пловдивския мострен панаир.
Иван Бунарджиев става кореспондент на вестника за гр. София.
Вестникът започва да отпечатва новите разкази на Иван Бунарджиев.
Журналистическо събрание.
Молба за потвърждаване на участието в предстоящия конгрес на съюза на журналистите.
Организационно събрание на членовете на Варненската земледелска дружба.
Молба към пощенските служители за навременно доставяне на вестника до абонатите му.
Продажба на парцел в гр. Анхиало.
Временна търговска спогодба между България и Турция.
Международен панаир във Виена.
От 15 август до 3 септември в Братислава, Чехословакия ще се състои Дунавски международен панаир.
Тази годишния мострен международен панаир в гр. Солун ще се състои от 10 д 30 септември.
Индустриална изложба от 5 до 14 април в гр. Спишка Нова Вес - Словашко.
Панаирите в Ески-Джумая и Добрич.
Варненските депутати, избрани в допълнителните избори.
Основава се ипотечна банка в Добрич.
Нови автомобили в града.
Завършена е отсечката от пътя Добрич - Куртбунар.
Пощата в Добрич.
Мръсотията във Варна.
Проблеми с уличното осветление.
Тазгодишния панаир в Ески-Джумая.
Брошурата на г. Д-р В. Карамихалев.
Французкия консул въ Варна.
М-р Мушанов въ Варна.
Около Бр. Анкови.
Колоездачки праздник.
Запасните офицери избират делегати за конгреса.
Политическо събрание в село Карапча.
Годежи.,Подаръци за нашия музей.
Комисия проверява материално-техническата база на варненския окръжен затвор.
Договор на търговците в града за фиксирано работно време на магазините.
Събор в Аладжа манастир.
Дописка от г. П. Богоев.
Варненското гимнастическо дружество `Черноморски юнак` организира търг за построяването на гимнастически салон.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на инвалидите
 Време
 Ден
 Добруджа
 Единство
 Женски свят
 Здравие
 Земледелец
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Куриер
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Ново единство
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Славянин
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Изложения, търговски
Резултати 118 - 126 от 546.стр.    First Page  Previous Page   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Next Page  Last Page
Serial's cover page Гостоприемно Габрово     
Варненски новини [вестник]
бр. 5566, 21/02/1936
Serial's cover page Д-р Обрейков във Варна     
Варненски новини [вестник]
бр. 3858, 12/03/1935
Serial's cover page Два големи стопански праздника ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 10=11, 01/09/1937
Serial's cover page Делегацията, начело с кмета ин ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3936, 30/05/1935
Serial's cover page Дирекцията на югославските жел ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3861, 15/03/1935
Serial's cover page Дневни     
Черноморска камбана [вестник]
бр. 24=25, 22/08/1927
Serial's cover page Дневни     
Черноморска камбана [вестник]
бр. 57, 20/04/1929
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 16, 26/04/1909
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 18, 10/05/1909


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library