Start Over


Здравна беседа на д-р Кирил Йорданов за природолечението.
Заседание на Гл. упр. тяло на БНМС.
Етатизацията на Б. Т. П. Д-во.
Дейността на клоновете в страната.
Сказка на Ем. Мутафов в Шумен на тема `Народната ни поезия и морето`.
Сказка на Янко Сираков в Шумен, Свищов и с. Левски, Плевенско на тема `Правото на народите да се самоопределят и България`.
Посещение на главния секретар на организацията в Пловдив.
Изложба на художника-маринист Георги Велчев в зала `България`, София.
Сказка на тема `Обичайте морето` в радио Варна.
Морски Сговор в подвижна изложба, уредена от Съюза на периодичния печат.
Нови клонове на организацията в страната.
Изложение на комитета за културното развитие на гр. Видин.
Главният секретар на организацията Васил Игнатов постъпва на нова служба - заместник директор на българското речно корабоплаване.
Дейността на новооснования клон в гр. Кавала.
Събрание за възстановяване дейността на клона в Ахтопол.
Сказки и четения по икономически и финансови въпроси.
1. Беседи.
2. Събрания.
3. Увеселения и забави за в полза на Българския Народен Морски сговор.
Разни.
Беседи на пътешественика Н. Кутинчев в Габрово.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Виделина
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Единство
 Женски свят
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна дума
 Нова българска пчела
 Ново единство
 Последни новини
 Природен лекар
 Свободен глас
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Театър и музика
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1947 год.
  1946 год.
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1920 год.
  1915 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1907 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Беседи
Резултати 118 - 126 от 338.стр.    First Page  Previous Page   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Next Page  Last Page
Serial's cover page Из дейността ни     
Природен лекар [списание]
бр. 6=7, 01/02/1931
Serial's cover page Из живота и дейността на орган ...     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1939
Serial's cover page Из живота и дейността на орган ...     
Морски сговор [списание]
бр. 4, 01/04/1942
Serial's cover page Из живота и дейността на орган ...     
Морски сговор [списание]
бр. 8, 01/10/1942
Serial's cover page Из живота на Софийския клон     
Академически вести [вестник]
бр. 1=2, 01/01/1938
Serial's cover page Известия из дейността на Бълга ...     
Морска библиотека [списание]
бр. 5, 01/01/1923
Serial's cover page Изложби, утра и сказки днес в ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5547, 02/02/1936
Serial's cover page Интервю с г-н Д. Немиров - най ...     
Единство [вестник]
бр. 97, 21/01/1930
Serial's cover page Интересът към Кутинчев в Габро ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5561, 16/02/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library