Start Over


Преглед на неизучения материал.
Класни и домашни упражнения.
Теми по български език за домашни и класни работи.
Резултати от преподаването изобщо.
Среден успех по предмети и по класове.
Зрелостни изпити.
Таблица за учениците от VІІ клас.
Беседи и излети с учениците.
Обучение по незадължителни предмети.
Списък на въведените учебници през учебната 1906/1907 година.
Преглед на неизучения материал.
Теми по български език за домашни и класни работи.
Резултати от преподаването.
Среден успех по предмети и по класове.
Зрелостни изпити.
Списък на учениците от VІІ клас.
Беседи и излети с учениците.
Обучение по незадължителни предмети.
Списък на въведените учебници през учебната 1907 - 1908 година.
Рапорт от д-р Ст. Тонев, учител-лекар в гимназията за хигиената и здравословното състояние на учениците.
Резултати от преподаването.
Теми по български език за писмена работа.
Зрелостни изпити.
Списък на учениците, явили се на зрелостен изпит.
Беседи и излети с учениците.
Списък на въведените учебници през учебната 1909-1910 година.
Резултати от преподаването изобщо.
Теми по български език за писмена работа.
Зрелостни изпити.
Излети с учениците.
Списък на въведените учебници през учебната 1910-1911 година.
Резултати от преподаването изобщо.
Теми по български език за писмена работа.
Класни упражнения.
Зралостни изпити.
Списък на учениците с резултатите от зрелостните изпити.
Екскурзии.,Списък на въведените учебници през учебната 1911-1912 година.
Статистически данни за учениците.
По повод новата Наредба на Министерството на народната просвета за провеждане на изпити в училищата.
Министерство на просвещението съобшава за допълнителни зрелостни изпити.
Празникът `Св. св. Кирил и Методий` е обявен заден на студента.
Курсове по лозарство и винарство.
Поправителни изпити.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Земледелец
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Народна самозащита
 Ново единство
 Обнова
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Училищна практика
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1892 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Изпити, зрелостни
Резултати 127 - 135 от 223.стр.    First Page  Previous Page   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Next Page  Last Page
Serial's cover page Учение     
Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I [сборник]
бр. 1, 01/01/1907
Serial's cover page Учение     
Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I [сборник]
бр. 1, 01/01/1908
Serial's cover page Учение     
Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I [сборник]
бр. 1, 01/01/1910
Serial's cover page Учение     
Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I [сборник]
бр. 1, 01/01/1911
Serial's cover page Учение     
Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I [сборник]
бр. 1, 01/01/1912
Serial's cover page Ученици     
Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I [сборник]
бр. 1, 01/01/1897
Serial's cover page Учениците от III кл. освободен ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5681, 16/06/1936
Serial's cover page Ученическите вълнения     
Свободен глас [вестник]
бр. 20, 15/02/1914
Serial's cover page Хроника     
Варна [вестник]
бр. 13, 23/05/1931


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library