Start Over


Балансови теории
Критичен разбор на балансовите теории.
1. Увод.
2. За произхода и формата на сметката.
3. Основните величини в баланса и значението им в счетоводството.
4. Същност на счетоводните записвания.
Теории за олицетворение (персонификация) на сметките.
Олицетворителна теория с един ред сметки (Персонифистичен конформизъм).
Олицетворителна теория с два реда сметки (Персонифистичен дуплицизъм - Логисмография).
Критика на теориите за олицетворение на сметките.
Материалистични теории.
Материалистични теории с един ред сметки.
Материалистични теории с два реда сметки.
Материалистични теории с три реда сметки.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български техник
 Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджа
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Морски ратник
 Морски сговор
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Баланси - счетоводни
Резултати 127 - 135 от 152.стр.    First Page  Previous Page   15   16   17  
Serial's cover page Сравнителна таблица за прихода ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 4, 15/05/1937
Serial's cover page Стопанска характеристика на ам ...     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 2, 01/04/1936
Serial's cover page Стопанско-организационната рол ...     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 4, 01/10/1938
Serial's cover page Събранието на параходното друж ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 653, 11/05/1924
Serial's cover page Същност и техника на амортизац ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1944
Serial's cover page Същност и цели на годишния бал ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1943
Serial's cover page Същност на счетоводната техник ...     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 2, 01/04/1937
Serial's cover page Същност, балансов израз и счет ...     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 2, 01/04/1939
Serial's cover page Теории за сметките в двойното ...     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 4, 01/10/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library