Start Over


Според статистически данни на БНБ.
Балансът на акционерното дружество за 1925 г.
Мнение на търговец относно укриването на същинските доходи от облагането с данъци.
[За обнародване на годишните баланси на финансовите институции].
По един тържествен начин [се отбелязва Освобождението на България].
За Закона за земледелческото производство и опазване на полските имоти.
За Закона за риболовството.
За Закона за допълнение на някои от наказанията и на съдопроизводството по делата за грабежи.
За Закона за изменение и допълнение на закона за търговските книги.
За гробовете на чужденците военнопленници.
Премахване на цензурата.
На основание на писмото на Варненската градска околийска комисия за настаняване на бежанците.
За да може комисията за Т. П. С. да проконтролира правилността на раздадените места.
Наборната комисия.
Откомандировани са професор Петров и д-р Вайс, които водеха борбата с чумата.
По решение на тукашната Окръжна Постоянна комисия се откри курс за касиер-деловодители.
За знание, че изборите за градскообщински съвети се отлагат.
Всички банки, кооперации и акционерни дружества, които са задължени да публикуват балансите си.
От 1 февруарий в града се конструира II-ра жилищна комисия.
Репертоара на общинския театър.
Според новия законопроект за данъка върху общия доход.
Очакваните електромери пристигнаха.
Чехословашкото консулство в града ни се закрива, като се премества в Русе.
Помолени даваме гласност на заповед на Шуменския Окръжен Акцизен Началник.
Баланс на Българската Центр. Кооперативна Банка 31 май 1025 год.
Развитие на тютюнопроизводството в някои страни.
Цените на нашите тютюни. Положението на местните пазари.
Пазарът на яйцата.
[Цените на зърнените храни]В България.
Производството на тютюн през 1927 г.
Търговският баланс на митниците.
Отпуснати кредити на кооперации.
За драмата `Христо Ботев` на Богдан Иванов.
Проверка на общинските счетоводни бюджети от Земеделската катедра.
Механизация при жътвата.
Земеделската катедра предоставя машини за извличане на коприна от пашкули.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български техник
 Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджа
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Морски ратник
 Морски сговор
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Баланси - счетоводни
Резултати 136 - 144 от 152.стр.    First Page  Previous Page   16   17  
Serial's cover page Търговският баланс за първите ...     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 22, 29/06/1928
Serial's cover page Търговският баланс на Италия е ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3811, 24/01/1935
Serial's cover page Търговско-Индустриялна Банка - ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 729, 09/04/1926
Serial's cover page Фалшивите баланси     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 698, 04/06/1925
Serial's cover page Фонд на дружеството за подпома ...     
Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I [сборник]
бр. 1, 01/01/1904
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 23, 09/03/1922
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 93, 21/02/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 1, 10/07/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 13, 02/07/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library