Start Over


Относно популяризиране на държавното професионално образование.
Фармацевтичен курс за служители в аптеки.
Смъртен случай след отравяне в болницата.
Събрание на лозарския синдикат.
Продажба на фалшиви дипломи от изложението в Лиеж.
Ликвидация на кооперативното дружество.
Невинен два месеца в затвора.
Военното министерство съкращава броя на стипендиите за студенти по медицина.
Войник отказва да изпълнява задълженията си по хуманни съображения.
Варненските търговски вечерни курсове.
Новият Варненски Общински Съвет.
Министерството на Външните Работи съобщава, че влизането на български поданици в Канада става с разрешението на Канадското Емиграционно Бюро в гр. Анверс(Белгия).
Министерството на земеделието и Държавните имоти, че в средните земеделски училища в Садово и Образцов чифлик край гр. Русе учебната година ще започне от 1 септември.
Поради поскъпването на житните произведения със заповед се определя цената на хляба.
На основание надписа на господина Варненски Окръжен Управител относно обучение на инвалиди на занаяти.
Варненски жилищен съд уведомява гражданите за новия закона облекчаване на жилищните нужди.
Характер и цел.
Допълнителни школи.
За нуждата от земеделски кадри в страната.
Оплакване за липса на работни места за моряци със специално образование и ценз.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български техник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник на инвалидите
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански новини
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Морска библиотека
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна сила
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Прелом
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Християнска защита
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Професионално образование
Резултати 127 - 135 от 363.стр.    First Page  Previous Page   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Next Page  Last Page
Serial's cover page Окръжно N 15402     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 22, 20/09/1904
Serial's cover page Окръжно N 5250     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 7, 27/06/1929
Serial's cover page Отзиви     
Свободен глас [вестник]
бр. 43, 14/11/1909
Serial's cover page Откриването кожарския курс в г ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 17, 08/02/1923
Serial's cover page Официален отдел     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 107=108, 23/07/1924
Serial's cover page Официален отдел     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 110, 20/08/1924
Serial's cover page Педагогична хроника     
Ново училище [списание]
бр. 10, 01/12/1910
Serial's cover page Пионери на земледелска култура     
Сила [вестник]
бр. 20, 06/05/1926
Serial's cover page Писмо до редакцията     
Морски ратник [списание]
бр. 17, 01/11/1926


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library