Start Over


Относно назначаването на държавни служители без необходимия ценз.
Обсъждане на въпроса колко членове от едно семейство могат да бъдат на държавна служба и размера на заплатите им.
Оплакване на жители от с. Езибей до областния управител за терор и своеволия спрямо тях от страна на шефа на жандармерията г-н Ромляну.
Отговор на писмо относно статия от бр. 28-29 `Наши нрави`.
Предупреждение от Министерството на финансите за спазване на работното време.
Измама на секретар-бирник в с. Рогош.
Констатация на Министерството след извършена проверка за незаконно задържане на работа на лица в пенсионна възраст в някои държавни учреждения.
Сбогуване с управителя на горско стопанство `Тича` и началника на търговската служба поради преместването им на други служби.
Своеволия на горския пазач в с. Мансърово.
Фискални контролъори в Добруджа.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненско ехо
 Вестник инвалид
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Земледелец
 Земледелска победа
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Литературни новини
 Морски бич
 Морски ратник
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Последен час
 Последни новини
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Стефан Караджа
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморец
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Държавни служители
Резултати 136 - 144 от 723.стр.    First Page  Previous Page   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Next Page  Last Page
Serial's cover page Едно безаконие     
Северна поща [вестник]
бр. 73, 06/09/1923
Serial's cover page Едно напомняне на министър-пре ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3879, 02/04/1935
Serial's cover page Едно оплакване     
Добруджански новини [вестник]
бр. 220, 06/10/1935
Serial's cover page Едно пояснение     
Черноморска камбана [вестник]
бр. 30, 08/12/1927
Serial's cover page Едно предупреждение на данъчни ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3866, 20/03/1935
Serial's cover page Едно скандално `изобретение`     
Варненски новини [вестник]
бр. 5784, 27/09/1936
Serial's cover page Едно строго предписание на мин ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3824, 06/02/1935
Serial's cover page Едно тържествено изпращане     
Варненски новини [вестник]
бр. 3864, 18/03/1935
Serial's cover page Живота в Добруджа     
Ново единство [вестник]
бр. 49, 12/07/1931


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library