Start Over


Статистика за седмицата.
Практични съвети за земеделските стопани и животновъдите.
Кога да косим ливадите.
Лятно торене на овощните дървета.
Кои кокошки да продаваме.
Статии, отпечатани в различни вестници.
Конопла и въжарството в Сърбия.
Колониални стоки в Солун.
Изходен път на Полша до Балтийско море - `полският ходник`.
Продажбата на жив добитък в Швейцария.
Германия.,Нов закон за износа в Гърция.
Производството на дървено масло в Далмация.
Конете.,Говедата.,За избора на овците.
За избора на свинете.
Отчуждава се част от чифлика Кадъ-кьой.
Отпуска се сума за уреди и сечива за Окр. Трикласни училища.
Общините да получават здрав добитък за временно или дълготрайно ползване в мандрите си.
Максимумът на годишния общински данък да бъде 10%.
Гласува се сума за закупуване на 20 жребци за конезаводите в окръга.
Гласува се сума за опитно поле в Добричко.
Гласува се сума за нови семена и препарати за растителна защита.
Гласуват се средства за пчеларски кошери.
Увеличава се пътната такса за междуселищните пътища.
Да се проучи въпросът за залесяване на окръга.
Предложение за намаляване данъка на стопанства, пострадали от стихийни бедствия.
Отпускат се средства за подвижна ветеринарна аптека.
Предложение за откриване на Окръжно железарско училище във Варна.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански куриер
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Народна воля
 Народна просвета
 Ново единство
 Обнова
 Прелом
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Животновъдство
Резултати 136 - 144 от 489.стр.    First Page  Previous Page   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Next Page  Last Page
Serial's cover page Из дейността на Ветеринарното ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 183, 26/09/1928
Serial's cover page Из живота и практиката     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 38, 09/03/1928
Serial's cover page Из живота и практиката     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 12, 24/06/1928
Serial's cover page Из провинциалния печат     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 661, 24/07/1924
Serial's cover page Из чужбина     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 616, 23/05/1923
Serial's cover page Избора на кравите за мляко     
Сеяч [списание]
бр. 3, 10/03/1900
Serial's cover page Изборът на расплодниците     
Сеяч [списание]
бр. 1, 10/01/1900
Serial's cover page Извлечение на по-важните за зе ...     
Сеяч [списание]
бр. 6=7=8, 25/09/1897
Serial's cover page Извлечение от Земледелческо-ме ...     
Сеяч [списание]
бр. 11=12, 10/12/1900


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library