Start Over


Държавният животновъден завод в Плевен предлага нерези.
За цената на здравните свидетелства на домашните животни съгласно предписание на Земеделското министерство, отдел ветеринарен.
Относно месечната статистика на развъдните станции в окръга.
Относно определяне на сумите от общинските бюджети за закупуване на добитък за разплод.
Относно сумите предвидени за закопуване на животни за разплод.
Относно приемането на протоколите и актовете по одобрение и бракуване на добитъка за разплод от окръжните управители.
Относно мерки за подобряване на животновъдството.
Промени в общинските скотовъдни комисии.
Указания за водене на документация в коневъдните станции.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански куриер
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Народна воля
 Народна просвета
 Ново единство
 Обнова
 Прелом
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Животновъдство
Резултати 226 - 234 от 489.стр.    First Page  Previous Page   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   Next Page  Last Page
Serial's cover page Окръжно N 3416     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 18, 10/09/1915
Serial's cover page Окръжно N 455     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 21, 07/05/1921
Serial's cover page Окръжно N 456     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 21, 07/05/1921
Serial's cover page Окръжно N 496     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 8, 20/05/1915
Serial's cover page Окръжно N 50     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 1, 28/01/1911
Serial's cover page Окръжно N 5939     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 8, 20/05/1915
Serial's cover page Окръжно N 6041     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 1, 28/01/1911
Serial's cover page Окръжно N 68     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 27, 22/01/1926
Serial's cover page Окръжно N 743     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 25, 15/06/1921


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library