Start Over


Вашингтонската национална библиотека желае да закупи в. `Дунав`.
Износът на доматено пюре.
[Осъден мним народен лечител във Видин].
Край Плевен ще се строи лозаро-градинарско училище.
Старата гара Плевен била кръстена `Генерал Владимир Вазов`.
Износът на слънчогледово масло в Германия.
Подобряване на местното птицевъдство.
През 1935 година били отбелязани 47,548 женитби.
Износът на свинска мас от България.
В Пловдивската област тая година са били електрифицирани 40 села.
В землището на с. Куклен е убита дива патица с пръстен на крака.
Ревизия в пловдивското полицейско коменданство.
Износът на България.
Река Тунджа преди 70 години.
Всички цени на едро през м. септември са се увеличили.
150 работници от русенската фабрика `Мюлхаупт` напуснали работа.
М-вото на просветата предвидило в бюджета си за 1937 година строеж на нова девическа гимназия в Пловдив.
В гр. Девин е построена нова модерна баня.
Бившият бирник при пловдивското данъчно управление Тодор Юнаков бил осъден.
Бирникът на Елховска община Захари Иванов злоупотребил общински средства.
Изразходвани средства в Беленска околия от Освобождението до 1934 година за общински домове, училища и мостове.
Изнесени замразени птици от Ловчанска околия за Германия.
Износът на орехи за Германия.
Износ на пшеница.
Пловдив наброява 105 000 души.
В Ямбол са открити три безплатни ученически трапезарии.
Износът на заклани свини.
Есенната сеитба в Бургаска околия.
Глобени лекари в Пловдив.
Отвличане на деца в Западна България от банда цигани чергари.
Девическата гимназия в Пловдив ще побира 1000 ученички.
В Пловдив ще се строи трети мост на река Марица.
Хвърлена бомба в къщата на секретар-бирник в с. Бръшляница, Плевенско.
Предстои да се павира шосето Бургас - Айтос.
Качеството на новите вина в Южна България е много добро.
Износът на грозде.
Местната кооперация на с. Брест, Никополско подарила 500 тома книги на читалищетo.
Масово засяване със сладки картофи `батати` в Плевенско.
Износът на заклани свине от България за Германия е забранен до 15 януари.
М-во на земедилието отпуска 13000 лева като помощи за земеделски стопани в Плевенско.
В Пловдив е основана народна опера.
Пловдивска община намалява таксите на автобусното движение.
Регистрирани 41 самоубийства в страната.
България ще участва за първи път в Лайпцигския пролетен панаир.
Износ на живи и заклани птици от България.
В Русе са инсталирани 2 телефонни кабини с автоматични телефонни апарати.
Доставката на градинарски стъкла.
Броят на пенсионерите в Пловдив.
Количеството преработено захарно цвекло във фабрика `Българска захар` за 1936 г.
Износът на заклани пуйки.
Производството на мента през 1936 г.
Количеството внесено мляко в Пловдив през изтеклата година.
Търг за доставка на 5 автобуса за нуждите на пловдивската общинска автобусна служба.
Износът на живи и заклани птици от България за 1936 г.
Коледна елха за децата на пловдивските полицейски служители.
Средствата за постройка на общинския дом в Пловдив са обезпечени.
Пловдивският общински театър дава безплатно представление за бедните срещу Коледа.
Изнесени зеленчуци от България през 1936 г.
Построени циментови торища в Бургаска област.
Дарение по случай Коледа в с. Тръстеник, Русенско.
Болните от туберкулоза в страната.
Износ на червен пипер за Египет през Бургас.
Засята пшеница в стопанството на `Пенчев & С-ие`, Бургаско.
Коледната елха на Бургаската популярна банка.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Варненско ехо
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економистъ
 Економически преглед
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Ловна просвета
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна воля
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Правда
 Работническа искра
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморец
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1885 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Външнотърговски отношения - износ
Резултати 136 - 144 от 1772.стр.    First Page  Previous Page   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Next Page  Last Page
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5843, 25/11/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5846, 28/11/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5856, 08/12/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5861, 13/12/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5871, 23/12/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5882, 03/01/1937
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5884, 05/01/1937
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5890, 12/01/1937
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5893, 15/01/1937


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library