Start Over


В Пловдив има 44 промишлени предприятия.
Преградната дига край Бургаз ще бъде довършена идното лято.
През Бургаз са били изнесени за Америка 80 тона сирене `кефалотина`.
Цените на гроздата за вино в страната.
Средната захарност на гроздата в страната.
Цената на ориза.
Първата у нас свиневъдна изложба на прасета за бекон.
Всеки ловец да представи по един заек или две яребици за отчитане пред централния комитет на Ловната организация.
Общини, които нямат средства за закупуване на животински развъдници, ще бъдат кредитирани от БЗК Банка.
В Бургаска област са се появили много полски мишки.
През бургаското пристанище ще бъде изнесено за Германия голямо количество липов цвят.
Наложена глоба на предприемача по доставката на машини за пловдивската вакуумна инсталация.
Обща проверка на всички двуцевни пушки в градовете и селата.
Комисарството по прехраната в Пловдив е задължило всички хлебари да произвеждат `черен хляб`.
Бюджетът на град Плевен за идната 1937 година.
Делото срещу енинската банда.
Съветският пълномощен министър в София Расколников посетил град Фердинанд.
Износът на слънчогледово масло.
Глобен за незаконно събиране на мляко в село Камено.
Износ на яйца от Плевен.
Последните дъждове причинили щети на солопроизводителите в Поморие.
В Средецска околия се появила шарка по овцете.
Тютюневите фабрики в Пловдив през м. септемврий са платили 24 милиона лева.
М-вото на земледелието е решило да отпусне безакцизна захар.
От началото на текущата година до сега бургаското пристанище е било посетено от 467 търговски парахода.
Предстои износът на орехи през бургаското пристанище.
Цените на вината отбелязват покачване.
От Плевенска околия се изнасят живи свини за Германия.
Събрание на обущарите в Пловдив.
Постъпленията във фонд `Обществено подпомагане`.
Влагата на въздуха по черноморското крайбрежие.
Нужда от петрол и желязо в Пазарджик.
Всички видове банкноти ще обменя БНБанка до 15 януарий, 1937 год.
През изтеклата година село Зла река е платило на кръчмите 135,000 лева.
В с. Генерал Николаев действа приют за недъгави деца от цялата страна.
Здарвните власти в Лом заловили калайджии.
В Бургас е заловена подправена 50-левова монета.
В София ще се състои птицевъдна изложба.
В София е починал русенския арх. Стефан Йонков.
Предадени пашкули в складовете на БЗК Банка.
Предстоящ е износът на коне от България.
Прасета за разплод от частните свиневъдни стопанства в Бургаска област.
Изграждане на баражи на реките Въча и Марица.
Наредба на Министерството на земеделието да не се приготвят по изкуствен начин вина от джибри и вода.
Дирекцията на храноизноса е определила цени за закупуване на ленено и конопено влакно.
Износът на орехи в чужбина.
М-вото на земледелието ще раздаде 300 000 лева награди на младежи, завършили висше земледелско училище и уредили свои земледелски стопанства.
В редица села в страната ще започне постройката на специални сгради за земледелски училища.
Болестта шарка по овцете в Пловдивска област.
През 1900 г. броят на овцете в България е бил 7,015,000 глави.
Годишният добив на вълна в България.
Тая година в Бургаска област ще действуват 14 допълнителни земледелски училища.
Средната годишна млечност на кравите от искърска порода.
Производството на вино в Бургаска околия.
С телефони през настоящата година ще бъдат съединени нови няколкостотин села.
В България има общо 2,717 лекари.
Засятата площ с тютюни тая година е възлязла на 428 860 декара.
Тая година от България са изнесени в чужбина общо 861 вагона домати.
В Бургаз има 700 радиоприематели.
Лабораторията на Чиновническото спестовно-застрахователно д-во в София.
В Бургаз се забелязва търсене на вина.
Нарочна комисия обходила в Бургаз всички хотели.
Постъпили заявления за бракоразводи в бургаското архиерейство.
Съществуват добри условия за износ на лук от България в Германия.
Тази година от един декар е получено от 1,200 до 1,500 кгр. ягоди.
Забранява се ловенето на пойни птички.
Съюзът на търговските служащи възнамерява да построи летовище.
Комасация на полски имоти.
Износът на зеленчуци и плодове от България през 1935 г.
В Бургаз били донесени от Цариград 3000 двойки риби торуци.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Варненско ехо
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економистъ
 Економически преглед
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Ловна просвета
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна воля
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Правда
 Работническа искра
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморец
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1885 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Външнотърговски отношения - износ
Резултати 127 - 135 от 1772.стр.    First Page  Previous Page   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Next Page  Last Page
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5812, 25/10/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5813, 26/10/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5816, 29/10/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5821, 03/11/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5822, 04/11/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5833, 15/11/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5836, 18/11/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5837, 19/11/1936
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 5842, 24/11/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library